ศิสูสุ
คำสอนที่เป็นบทกวีและการแสดงออกด้วยภาพต่างๆ
เรียบเรียงโดยศิษย์ผู้พี่หญิง เหลียวกั๋วยุ่ย ฟอร์โมซา
 
ที่ศูนย์ไทเป เพื่อนบำเพ็ญของหน่วยงานธรรมบาลจะจัดเวลาศึกษาคำสอนเดือนละครั้งเป็นประจำ ทุกคนจะมารวมกันเพื่อแบ่งปันคำสอนของท่านอาจารย์ และปรึกษาวิเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในเดือนธันวาคม หัวข้อที่พวกเราวิเคราะห์คือศิลปะของท่านอาจารย์  วันนั้น ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยภาพและบทกวี ทุกคนต่างแบ่งปันศิลปะของท่านอาจารย์และแสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆ ด้วย

ศิษย์ผู้พี่หญิงคนหนึ่งกล่าวว่า เธอชอบภาพวาดสำเนาแบบที่แขวนอยู่ที่บ้านที่มีชื่อว่า "ความสุขที่อิ่มเอิบจากการบำเพ็ญ" อดมิได้ที่จะชมบ่อยๆ เธอรู้สึกว่า ดินในภาพที่ดำมืดและชื้นแฉะ คล้ายกับหมายถึงโลกของเรา เมื่อเราบำเพ็ญจนยกระดับขึ้นไปแล้ว ก็จะเหมือนกับความหมายของภาพวาดดังกล่าว เบ่งบานออกด้วยดอกไม้แห่งจิตวิญญาณที่มีความสุขที่อิ่มเอิบจากการบำเพ็ญ เธอยังรู้สึกว่า ภาพวาดของท่านอาจารย์มีความมหัศจรรย์มาก ขณะที่กำลังชื่นชมภาพวาด ก็คล้ายกับกำลังสำรวจตนเองไปด้วย ในใจจะปรากฏออกมาด้วยคำตอบกับความคิดมากมาย

"ความสุขที่อิ่มเอิบจากการบำเพ็ญ"

  ศิษย์ผู้หญิงอีกคนก็กล่าวว่า จากภาพสำเนาแบบต่างๆ ของท่านอาจารย์ ภาพที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือภาพ "ยามค่ำคืนที่ภูเขาเอี๋ยวหมิงซัน" เพราะเธอเคยดูวิดีทัศน์ เรื่อง "ท่านอาจารย์อยู่ที่เอี๋ยงหมิงซัน" (หมายเลข 264) ได้ถ่ายภาพที่ท่านอาจารย์วาดภาพโดยตลอด แสงในภาพสว่างมาก เธอดูครั้งแรกยังคิดว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นมา! ขณะนั้นศิษย์ผู้พี่หญิงอีกคนก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่า เธอก็ชอบภาพ "ยามค่ำคืนที่ภูเขาเอี๋ยงหมิงซัน" หมายถึงเมืองที่อยู่ในความมืด เป็นเพราะมีผู้บำเพ็ญมากมาย แสงของผู้บำเพ็ญสว่างมาก พุ่งขึ้นไปทั้งหมด ก็เลยสว่างมาก

เกี่ยวกับเครื่องประดับจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ ศิษย์ผู้พี่หญิงคนหนึ่งได้แสดงความคิดว่า เธอรู้สึกว่าเมื่อได้สวมใส่เครื่องประดับจากสวรรค์ไว้ที่ตัว จะแสดงอาการของจิตใจและร่างกาย ขณะที่เธอเหนื่อยมาก แหวนที่นิ้วคล้ายกับมืดลง แต่หลังจากไปนั่งสมาธิกลุ่มแล้ว แหวนก็จะเปล่งประกายอันสดใสเหมือนเดิม

ศิษย์ผู้พี่หญิงอีกคนกล่าวว่า แม้ว่าภาพของท่านอาจารย์จะเต็มไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง แต่การแสดงออกกลับเป็นความสวยงามที่ไร้เดียงสา แต่ละภาพจะเต็มไปด้วยพลังของชีวิต การชมภาพวาดของท่านอาจารย์ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ ผู้มีจิตอันบริสุทธิ์พอได้เห็นภาพ ก็เข้าใจได้อย่างถ่องแท้

ศิษย์ผู้หญิงอีกคนก็กล่าวว่า จากภาพสำเนาแบบต่างๆ ของท่านอาจารย์ ภาพที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือภาพ "ยามค่ำคืนที่ภูเขาเอี๋ยงหมิงซัน" เพราะเธอเคยดูวิดีทัศน์ เรื่อง "ท่านอาจารย์อยู่ที่เอี๋ยงหมิงซัน" (หมายเลข 264) ได้ถ่ายภาพที่ท่านอาจารย์วาดภาพโดยตลอด แสงในภาพสว่างมาก เธอดูครั้งแรกยังคิดว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นมา! ขณะนั้นศิษย์ผู้พี่หญิงอีกคนก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่า เธอก็ชอบภาพ "ยามค่ำคืนที่ภูเขาเอี๋ยงหมิงซัน" หมายถึงเมืองที่อยู่ในความมืด เป็นเพราะมีผู้บำเพ็ญมากมาย แสงของผู้บำเพ็ญสว่างมาก พุ่งขึ้นไปทั้งหมด ก็เลยสว่างมาก

เกี่ยวกับเครื่องประดับจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ ศิษย์ผู้พี่หญิงคนหนึ่งได้แสดงความคิดว่า เธอรู้สึกว่าเมื่อได้สวมใส่เครื่องประดับจากสวรรค์ไว้ที่ตัว จะแสดงอาการของจิตใจและร่างกาย ขณะที่เธอเหนื่อยมาก แหวนที่นิ้วคล้ายกับมืดลง แต่หลังจากไปนั่งสมาธิกลุ่มแล้ว แหวนก็จะเปล่งประกายอันสดใสเหมือนเดิม

 

 

"ยามค่ำคืนที่ภูเขาเอี๋ยงหมิงซัน"