แย่เกินไปเกี่ยวกับเหรียญของพระเจ้า

     
  ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
  วันที่ 11 มิถุนายน 2544 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วิดีทัศน์ #717

 
 
แม่คนหนึ่งให้เงินลูกหล่อน 2 เหรียญและพูดว่า " 1 เหรียญให้ลูกทำอะไรก็ได้ที่ลูกต้องการ  และอีก 1 เหรียญให้ใส่ในกล่องในโบสถ์ให้พระเจ้า
 
แล้วเด็กก็ไปรอบๆ และเล่นกับเหรียญ แล้วเหรียญหนึ่งก็ตกในแม่น้ำ หล่อนหามันไม่พบ หล่อนจึงกล่าวว่า
 
"ขอโทษ พระเจ้า เหรียญของพระองค์หายไปแล้ว!"