ความลึกลับของจักรวาล 

 

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ฮ่องกง 19 กุมภาพันธ์ 2535 (ตันฉบับเป็นภาษาจีน)

 
 
 

ปัจจุบันโลกของเรามีความก้าวหน้าในด้านอารยธรรมมาก มีเครื่องมือและเครื่องจักรมากมายช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของเราสุขสบายยิ่งขึ้น แต่ในสายตาของผู้บำเพ็ญแล้ว โลกของเรายังไม่ได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะว่าผู้บำเพ็ญบางท่านสามารถเดินทางไปยังโลกต่างดาวหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ซึ่งไปโดยใช้จิตวิญญาณ มิได้ใช้ร่างกาย พวกเขาได้ไปสังเกตดูโลกต่างดาวหรือดาวดวงอื่น เพื่อทดลองไปเรียนรู้บางสิ่งที่สามารถทำท่านประโยชน์แก่มนุษย์ โดยนำกลับมาช่วยโลก บางคนทำได้เช่นนี้จริงๆ พวกเขาไปด้วยตนเองและได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางออกมาให้เราอ่านเป็นจำนวนมาก

   
 ในจักรวาลมีโลกที่มีความเจริญก้าวหน้าแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก
   
 

ประเพณีทางพุทธศาสนาของเราก็มีการจารึกไว้เช่นกัน ยกตัวอย่าง พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงทราบว่ามีโลกต่างดาวหรือดาวเคราะห์อื่นๆ อยู่มากมายในจักรวาล ซึ่งทรงได้บอกกล่าวแก่เราทราบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทิศบูรพาเป็นดินแดนพุทธะแห่งความใสสว่างและพุทธะแห่งการขจัดโรคาพยาธิ ทิศปัจจิมเป็นดินแดนอมิตะพุทธะ และมีดวงดาวมากมายเป็นแสนเป็นล้านดวงดุจเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา อย่างไรก็ตาม ดวงดาวทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าถึงอันดับชั้นที่สูงสุดกันทั้งหมด โลกต่างดาวบางแห่งล้าหล้งกว่าเรา โลกต่างดาวบางแห่งไม่ถือว่าล้าหลังแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่เจริญ โลกต่างดาวบางแห่งมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าโลกเรา แต่ชีวิตความเป็นอยู่และระดับจิตวิญญาณของเขาแตกต่างจากโลกเรา

   

ยกตัวอย่าง เช่นโลกต่างดาวบางแห่งสามารถคิดประดิษฐ์สร้างจานบินได้ และสามารถเดินทางจากดาวเคราะห์ดวงนี้ท่องเที่ยวไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นโดยใช้เวลาเดินทางเร็วมาก โลกต่างดาวบางแห่งได้ประกอบธุรกิจผลิตจานบินส่งออกโดยนำไปขายให้ดาวดวงอื่น อาจมีสักวันหนึ่งโลกมนุษย์ของเราสามารถซื้อจานบินได้ 1 เครื่องหรือ 2 เครื่อง ฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ สมัยก่อนแม้อยู่ในฝันก็คาดคิดไม่ถึงว่าเราจะเดินทางจากอเมริกามาฮ่องกง ตอนที่ คริสต์โตเฟอร์ โคลัมบัส เดินทางถึงทวีปอเมริกายังไม่มีใครจินตนาการได้ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา เช่นเดียวกัน ในวันข้างหน้าเราก็สามารถไปดาวเคราะห์อื่นได้ แต่เราจะใช้ความเร็วในการเดินทางที่เร็วกว่าจานบิน นั่นคือการใช้ภูมิปัญญาของเรา ใช้จิตวิญญาณของเรา ใช้พลังเดิมแท้ของเราส่งตัวเราออกไป เราจะไปแห่งไหนก็ได้ตามความต้องการ

 
 

เราทราบดีว่าระยะหลังนี้โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดเรื่องมากมาย แต่เรายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความราบรื่นแสดงว่าโลกเรายังอยู่ได้ ดาวเคราะห์บางดวงมีสภาพที่เลวร้ายกว่าโลกเรา ยกตัวอย่างโลกที่ผลิตจานบิน การบำเพ็ญธรรมอาจเป็นที่นิยมสำหรับพวกเขา เพราะพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยเครื่องจักร โลกต่างดาวบางแห่งพวกเขาได้ผลิตหุ่นยนต์หรือเรียกว่า Robot ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์มากออกมาเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งเนื่องจากพวกเขาพึ่งพิงและเคยชินกับเครื่องจักรมากเกินไป จึงทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ถูกลดน้อยลงและยากที่จะติดต่อสื่อสารกันได้รู้เรื่อง พวกเขายินดีที่จะพูดคุยกับหุ่นยนต์มากกว่า

 

ฉันมาที่นี่ไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาแนะนำโลกต่างดาวให้รู้จักหรือมาชมเชยว่าโลกต่างดาวเจริญกว่าโลกเรา โลกต่างดาวบางแห่งมีสภาพที่ดีและบางแห่งมีสภาพที่เลวร้าย นอกจากโลกที่เป็นดินแดนแห่งสัจธรรมการบำเพ็ญอย่างแท้จริงแล้ว โลกต่างดาวอื่นจะมีสภาพใกล้เคียงกับโลกเรา ซึ่งอาจจะเจริญกว่าเราบ้างหรือล้าหลังกว่าเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เราผู้บำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมชอบมากที่จะขึ้นไปสู่ภูมิภพที่สูงสุดหรือดินแดนที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอน

ไม่เพียงโลกเราเท่านั้นที่มีการเวียนว่ายตายเกิด โลกต่างดาวอื่นๆ อีกมากมายซึ่งอยู่ในระดับชั้นเดียวกันกับโลกเรา ก็มีการเวียนว่ายตายเกิด มีความเคียดแค้นชิงชัง มีการทำสงครามและมีความขัดแย้งเช่นเดียวกัน โลกต่างดาวบางแห่งมีสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าโลกของเรา เป็นเพราะว่าพวกเขามีความเจริญก้าวหน้ากว่าโลกเรา สามารถใช้อาวุธและยาพิษที่มีอานุภาพร้ายแรง จึงทำให้มีพลังงานในการทำลายน่ากลัวยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์ของเรายังถึอว่าเป็นสถานที่พึ่งพิงที่เหมาะสมมาก

 

เราก็ทราบดีว่ามีประเทศและสถานที่อื่นในโลกอีกมากที่ไม่ดีไม่สันติสุขและร่ำรวยเหมือนฮ่องกง ทั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าท่านไม่ยุติธรรม แต่เป็นเพราะว่าทุกภพทุกชาติในอดีตของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกเริ่มลิขิตออกมาตอนเมื่อเราแรกเกิด  ถ้าหากเราบำเพ็ญเราจะสามารถระลึกเห็นอดีตชาติไปไกลถึงหลายพันชาติ หลายหมื่นชาติหรือหลายร้อยล้านชาติ เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละดวงเป็นสิ่งที่วิเศษและมหัศจรรย์มาก ประวัติส่วนตัวของแต่ละคนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ไม่เหมือนการกล่าวแนะนำว่าเขาคือ ท่านหวัง ท่านหลิว หรือ ท่านชาลล์ เท่านั้น ซึ่งเบื้องหลังของเขามีประวัติที่ยาวนานมาก เราสามารถตรวจสอบค้นดูได้

ในจักรวาลมีโลกต่างดาว หรือภูมิภพต่างๆ มากมาย การที่มนุษย์เราเสียชีวิตลงก็จะไปเข้าสู่ภูมิภพอื่น การตายไม่ได้หมายความว่าจบสิ้นทุกสิ่ง มีโลกต่างดาวหรือภูมิภพบางแห่ง ถ้าหากเราเข้าไปแล้วสามารถไปตรวจค้นดูอดีตชาติได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บำเพ็ญธรรมวิถีที่สูงสุดก็ยังสามารถตรวจค้นดูได้ เราตรวจค้นดูอดีตชาติของเราแล้วยังสามารถตรวจค้นดูอนาคตได้ด้วย แต่สำหรับผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่แล้วจะตรวจดูได้เพียงอดีตชาติเท่านั้นจะไม่มีอนาคต เพราะว่าท่านสามารถสร้างและกำหนดอนาคตด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถหลีกเลี่ยงผลกรรมในอดีตได้

 

าจมีผู้บำเพ็ญของบางคนทราบเรื่องเหล่านี้เหมือนกัน ดังนั้นสำหรับคนประเภทนี้แล้วพอฉันพูดถึงเรื่องนี้เขาก็จะเข้าใจทันที เขาอาจมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน และอาจจะเคยไปเที่ยวชมความลึกลับของจักรวาลมาก่อน สำหรับคนที่ยังไม่ทราบมาก่อน อาจจะรู้สึกแปลกประหลาดบ้าง แต่สำหรับผู้บำเพ็ญแล้วถึอว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เหมือนกับที่ท่านเรียนภาษาอังกฤษท่านย่อมพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง คนที่ไม่เรียนเลยย่อมฟังไม่เข้าใจว่าท่านสองคนพูดคุยอะไร แต่คนที่รู้จักภาษาอังกฤษเมื่อสองคนมาสนทนากันเพียงคำแรกก็เข้าใจกันแลัว สามารถถามและตอบได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วมีชีวิตชีวา ถ้าหากเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จนปัญญา ปัญหาเกิดขึ้นจากตรงที่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้น

เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ของโลกซึ่งมีสาขาวิชาแตกแขนงออกมามากมาย บางคนศึกษาแพทยศาสตร์ บางคนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าใจว่าควรพูดอย่างไร ทำอย่างไร ในขณะที่เราเป็นคนนอกวงการไม่เข้าใจ วิทยาศาสตร์บางทฤษฏีจะเป็นความรู้ที่เหนือโลก อย่างเช่นการที่เราไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของโลกต่างดาวหรือไปตรวจค้นอดีตชาติและอนาคตของตนเอง แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้บำเพ็ญคือ ปรารถนาที่จะเข้าสู่สภาวะเหมือนที่พระพุทธเจ้าหรือพระเยซูเจ้าทรงเคยตรัสไว้ว่า “หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด กลับสู่บ้านที่แท้จริง” บ้านที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นภูมิภพที่สูงมาก สูงมาก สูงมากๆทีเดียว คำว่าสูง ณ ที่นี้ไม่ได้หมายถึงระยะทางแต่หมายถึงโลกแห่งอันดับชั้นการบำเพ็ญที่สูงสุดซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถเปรียบเทียบกับที่นั่นได้

ถ้าหากเราไม่ต้องการจะอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไป คิดอยากจะกลับสู่ที่เดิมแท้กลับไปสู่แหล่งที่เป็นต้นกำเนิด ซึ่งเราได้เดินทางมาจากที่นั่น เมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว อาจเป็นหลายพันปี หลายร้อย หลายหมื่น หลายร้อยล้านปีก่อน เราได้ลงมาที่นี่พร้อมกันเพื่อที่จะมาบุกเบิกพัฒนาโลกนี้ และต่างก็มีความรักสื่อให้กันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีทั้งประสบการณ์ที่ดีและเลว ประสบการณ์ที่ดีจะทำให้เราดียิ่งขึ้น ส่วนประสบการณ์ที่เลว บางครั้งจะทำให้เราเลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิม เป็นเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ดีและเลวมากมาย บันทึกเข้าไปในส่วนลึกของจิตสำนึกของเรา ซึ่งเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง บันทึกการกระทำและประสบการณ์ของเรา ถ้าหากบันทึกสิ่งที่ดีเข้าไปทั้งหมดเราจะกลายเป็นดีมาก นี่ก็คือกระบวนการเรียนรู้

 

บางครั้งเรามีความเป็นอิสระในการเลือกซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า “Free will” ตอนที่เราลงมาใหม่ๆ เรายังตัดสินและแยกออกได้ว่าประสบการณ์แบบไหนควรจะรับไว้เรียนรู้และให้ความสำคัญกับมัน ประสบการณ์แบบไหนไม่ควรรับไว้ แต่ในบางครั้งเราก็ละเลยตนเองกลายเป็นคนเกียจคร้านไม่สนใจว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดเลว ประสบการณ์เหล่านี้จึงมัดตัวเราไว้โดยให้เรากระทำเป็นไปตามมันทุกครั้ง เราคิดว่าทำแบบนี้ดีจึงกระทำออกมาโดยไม่สนใจว่าแท้จริงมันคือสิ่งไม่ดี เรากระทำตามมันแบบนี้ เพราะมันสร้างความเคยชินให้กับเราแล้ว จากนั้นยิ่งกระทำยิ่งเคยชิน เราจะแสดงปฏิกิริยาออกมาแบบเดียวกันนี้ทุกครั้งในสถานการณ์ที่เหมือนกัน เมื่อนั้นเราเรียกว่ากรรมถูกผูกมัดด้วยผลกรรม นั่นคือความเคยชินเก่าๆ ในทุกภพทุกชาติ เป็นการกระทำอย่างหนึ่งโดยปฏิกิริยาเพราะข้อมูลที่เราบันทึกไว้เป็นแบบนี้ จึงทำให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาเป็นแบบนี้

อันนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแต่เป็นการผ่านการสั่งงานของสมอง จิตสำนึกของเราเสมือนคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าถึงภูมิภพสูงภายในของเราจะสามารถเห็น คอมพิวเตอร์ของตนเอง เราจึงทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับอะไร ถ้าหากเราคิดว่าสมองของเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ แล้วเราจะรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไร ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ เป็นเพราะว่าเราเรียนรู้ได้ เรียนภาษาอังกฤษเราก็จำภาษาอังกฤษได้ หากเรียนภาษากวางตุ้ง เราก็จะจำภาษากวางตุ้งได้ มันก็เหมือนกับเครื่องอัดเทปหรือ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้และแสดงออกมาให้เห็นอีกได้

ซึ่งหมายความว่าแท้จริงแล้วภายในของเรามีคอมพิวเตอร์ เราจะเรียกมันว่าจิตสำนึก เวลาเราตายจิตสำนึกจะไม่ถูกทำลายไปด้วย เพราะมันไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำด้วยวัตถุ มันเป็นคอมพิวเตอร์ของจิตวิญญาณ เราอาจเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้รูป ไร้รูปมิได้หมายความว่ามองไม่เห็น แต่เป็นสิ่งที่ไร้รูปสำหรับตาเนื้อของเราเท่านั้น สำหรับตาปัญญาและตาทิพย์แล้วจะไม่เป็นสิ่งที่ไร้รูป สิ่งที่ฉันกล่าวนี้ไม่ได้จัดอยู่ในภูมิภพที่สูง สิ่งที่อยู่ภูมิภพสูงนั้นยากที่จะใช้ภาษามนุษย์พรรณนาได้ ฉะนั้นเราจึงมาเล่าในสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาไปให้ทุกท่านฟัง ทุกคนจึงจะเข้าใจ

ถ้าหากมีใครสามารถมองเห็นอดีตชาติ ปัจจุบันและอนาคตเหมือนอย่างฉันกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ ทุกท่านโปรดอย่าคิดว่าฉันบอกเล่าในสิ่งที่ลึกลับแปลกประหลาดมันเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเราเห็นได้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปลักษณ์เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ส่วนคอมพิวเตอร์ที่ไร้รูปเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาที่ไร้รูป แตกต่างกันที่เครื่องมือและวิธีการเท่านั้น ฉันคิดว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษและไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับมาก หากเราได้ยินในครั้งแรกอาจจะคิดว่ามันลึกลับ แต่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับเลย มันสอดคล้องกันทางวิทยาศาสตร์และทฤษฏีในตรรกวิทยามากทีเดียว

เราเวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติ เป็นเพราะเราไม่สามารถล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ไร้รูปอันนี้และไม่ทราบว่าควรจะล้างมันอย่างไร คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ทั่วไปเราสามารถล้างข้อมูลหรือถอดออกได้ โดยการทำตะปูควงให้หลวมจากนั้นแยกชิ้นส่วน โดยการถอดเอามือและศีรษะออกเป็นส่วนๆก็จะไม่เป็นหุ่นยนต์อีก หรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็เหมือนกันเพียงแต่กดปุ่มล้างก็สามารถทำลายมันได้ เพราะว่ามันเป็นเพียงคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ที่ทำด้วยวัตถุ เครื่องจักรของเรานี้ (อาจารย์ใช้นิ้วมือชี้ที่สมอง) ร้ายกาจกว่า มันไม่ใช่วัตถุ ฉะนั้นถ้าหากเราไม่ทราบวิธีการในทางไร้รูป ซึ่งสามารถล้างข้อมูลของมันออกให้หมดแล้ว มันก็จะติดตามเราอยู่ข้างๆ ไปทุกภพทุกชาติ โดยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ทำด้วยวัตถุ ดังนั้นเวลาที่ร่างกายของเราเน่าเปื่อย คอมพิวเตอร์อันนี้รวมทั้งจิตวิญญาณของเรายังคงอยู่เหมือนเดิม และตัวตนที่แท้จริงของเราจะอยู่ชั้นในสุด ซึ่งจะมีกายทิพย์อีกอันหนึ่งหุ้มอยู่ข้างนอก

 
 ร่างกายของเรามีมากมายหลายชั้น
 

ร่างกายของเรามีมากมายหลายชั้น ยกตัวอย่างกายเนื้อของเราซึ่งจะอยู่ในสถานที่ค่อนข้างหนา โดยที่เราสามารถมองเห็นได้และจับต้องได้ ส่วนร่างกายอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในบางครั้งเราสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้แต่จะสัมผัสไม่ได้ ยังมีอีกชั้นหนึ่งจะอยู่ในสภาพที่มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถสัมผัสโดยความรู้สึก เมื่อเข้าถึงอันดับชั้นที่สูงก็จะสามารถมองเห็นร่างกายอีกอันหนึ่ง ซึ่งมีสภาพไม่เหมือนร่างกาย มันคือแสงสว่าง คือพลัง คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ อันนี้แหละจึงจะเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือสภาพเดิมแท้ของเรา

ถ้าหากตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ถอดเปลือกที่มีสภาพหยาบภายนอกหรือกรอบภายนอกหรือเสื้อผ้า (ซึ่งเปรียบเสมือนร่างกาย) ออก เราก็ยังคงพกพาคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในทุกภพทุกชาติ เพราะยังถือว่ามีรูปลักษณ์เพียงแต่ไร้รูปสำหรับโลกวัตถุเท่านั้น บางครั้งเราได้ยินว่าคนบางคนตายไปแล้วได้กลับมาก่อเรื่องวุ่นวายเดือดร้อน หรือว่าบางครั้งเขาสามารถปรากฏกายให้คนบางคนเห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและทำได้จริง เพราะว่ากายเนื้อถูกทำลายไปแต่จิตวิญญาณยังถูกร่างอสุรกายหุ้มห่ออยู่ข้างใน เราเรียกร่างกายอันนี้ว่ากายเนื้อ ส่วนอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่าอสุรกายหรือวิญญาณ ซึ่งเป็นร่างกายห่อหุ้ม จิตที่แท้จริงหรือตัวตนที่แท้จริงของเราจะไม่เหมือนสภาพกายเนื้อ ถ้าหากเราเข้าถึงอันดับชั้นนั้น แลัวจะมีความสะดวกและง่ายมากในการคิดแปลงร่างอันหนึ่ง ซึ่งเราสามารถปรากฏให้คนอื่นเขาเห็น แต่จะต่างกับจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วกลับมาอาละวาด

เมื่อสักครู่เราได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงสามารถบันทึกเรื่องราวได้มากมาย ทำให้เราหนีไม่พ้นประสบการณ์ความเคยชิน เพราะว่าหลังจากที่ได้ประสบการณ์ความเคยชินเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีเพียงมันเท่านั้น จึงทำให้เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกทุกภพทุกชาติ เนื่องจากเรามีประสบการณ์และข้อมูลจากความเคยชินที่รอคอยเราอยู่ทางโลก ทำให้การตายของเราไม่สิ้นสุด เพื่อข้อมูลที่บันทึกไว้เหล่านี้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะเรายังไม่เกิดความพึงพอใจ เนื่องจากมีบางสิ่งยังไม่ได้ค้นคว้าให้ถึงที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ครึ่งๆกลางๆและกำลังเป็นที่สนใจของเรา แต่เราก็ต้องตายสักก่อน จึงทำให้อยากจะกลับมาโดยใช้ร่างใหม่อีกร่างหนึ่งเพื่อทำในสิ่งนั้นต่อไป

วิทยาศาสตร์ของโลกเรายังไม่ดีเท่าที่ควร หากอยู่อีกภูมิภพหนึ่งการบรรยายธรรมจะไม่ต้องใช้ไมโครโฟน มีโลกต่างดาวบางแห่งไม่ได้สื่อสารกันด้วยภาษา มหาอาจารย์ท่านหนึ่งหากยืนอยู่ ณ ที่นั่นจะเป็นเหมือนลำแสงที่สว่างมาก ซึ่งพอดูแล้วลักษณะเหมือนร่างกายแต่เป็นร่างกายที่ไม่มีตัวตน จะเห็นได้เพียงลำแสงที่สว่างเจิดจ้าเท่านั้น เธอจะเห็นลำแสงอันนี้วูบแวบวาวแววอยู่ตลอดเวลา ผู้ฟังจะเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดโดยไม่ต้องใช้ภาษาและไม่ต้องใช้ล่ามแปลรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่มากมายด้วย

ยังมีอีก บางครั้งฉันจะเดินทางมาบรรยายธรรมที่นี่ แต่รถของฉันเมื่อมาถึงกลางทางก็จะหยุดพักผ่อนไม่ยอมเคลื่อนต่อไปข้างหน้า เครื่องจักรในโลกของเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการใช้งาน หวังว่าสักวันหนึ่งโลกเราสามารถใชัจานบินได้ อย่างน้อยที่สุดก็ใช้จานบินเดินทางไปท่องเที่ยวโลกต่างดาวสักหน่อย ไปดูเครื่องจักร ดูความก้าวหน้าและวิธีการบำเพ็ญของพวกเขา จากนั้นนำข่าวสารมาเล่าให้คนในโลกทราบจะเป็นการสะดวกมาก

บัดนี้ฉันได้บอกเล่าเท่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ให้พวกท่านเห็นจริง นอกจากพวกท่านมาบำเพ็ญธรรมวิถีเดียวกับฉันโดยบำเพ็ญด้วยความขยันสามารถทำให้ตนเองเข้าถึงอันดับชั้นที่สูง เวลานั้นท่านทราบว่าสิ่งที่ฉันพูดมานั้นเป็นความจริงทั้งหมด มิฉะนั้นฉันเองก็ไม่ทราบจะพิสูจน์อย่างไร เหมือนกับที่ฉันไม่ได้เรียนภาษากวางตุ้งกับพวกท่าน แม้ท่านจะเล่าให้ฟังว่ามีบทกวีที่ไพเราะมีวัฒนธรรมที่งดงามและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในภาษากวางตุ้ง ฉันจะไม่สามารถเข้าใจและไม่เชื่อสิ่งที่ท่านพูดมา เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งเดียวกันกับท่าน

อย่างไรก็ตามฉันได้พยายามบอกเล่าได้สมจริงที่สุดแล้ว ฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณภายในของทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด ภูมิปัญญาของเรานั้นไม่ใช่สมอง สมองอาจจะไม่เข้าใจ แต่มนุษย์เราเป็นสรรพสัตว์ที่รุ่งโรจน์ที่สุด เรามีภูมิปัญญาอยู่ภายใน ภูมิปัญญาของเรานำพาเรามาฟังธรรมที่นี่ ภูมิปัญญาบอกให้เราทราบว่าที่นี่ดี ภูมิปัญญาของเราสามารถเข้าใจในสิ่งที่สมองไม่อาจเข้าใจ สมองเป็นเครื่องจักรเท่านั้น

เหมือนหุ่นยนต์ซึ่งดูคล้ายมนุษย์มากแท้จริงมันไม่ใช่มนุษย์ เราได้ยินว่ามีจานบินบางเครื่องเกิดการระเบิด หรือบางครั้งเราเห็นมนุษย์บนจานบินลงมาอยู่โลกเรา หรือคนจำนวนหนึ่งออกมาจากจานบิน ซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาดมาก แท้จริงพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นหุ่นยนต์เป็นเพราะลักษณะมันคล้ายมนุษย์มาก จึงทำให้บางครั้งเราเกิดการเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามถ้าหากเรามีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถเรียกหุ่นยนต์เหล่านั้นออกมา เราก็จะเห็นความแตกต่าง เพราะว่าโครงสร้างข้างในแตกต่างกัน มีแต่เครื่องจักรตะปู และชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่หัวใจ ปอดหรือกระเพาะและไม่สามารถย่อยอาหารได้ ซึ่งทำให้เราทราบทันทีว่าเป็นหุ่นยนต์ โดยเฉพาะเวลาใกล้ชิดหุ่นยนต์เหล่านั้น เราจะทราบได้เลยว่าไม่มีความรู้สึก ไม่เหมือนมนุษย์ ไม่เข้าใจในความรักและรักคนไม่เป็น แต่พวกมันฉลาดมาก เรียกร้องสิ่งของได้ บางครั้งเรียกร้องสิ่งของที่เกินควร เราไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่า

 
 ล้างข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมองออก
 

บัดนี้ฉันมีวิธีการที่สามารถทำให้เราพ้นจากคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลดีและข้อมูลเลวในทุกภพทุกชาติ ซึ่งมีอยู่วิธีหนึ่งคือเราบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิม ซึ่งจะช่วยล้างออกทั้งข้อมูลที่ดีและไม่ดี จะเหลือไว้เพียงในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น มีวิธีการนี้เท่านั้นที่สามารถทำให้เราพ้นจากการถูกกระทบด้วยความจำในอดีต จากนั้นเราจึงจะหลุดพ้น จากนั้นเราเรียกว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนผู้คนที่ทราบวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จะสามารถลบล้างข้อมูลออกให้หมดโดยการกดปุ่มที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่ไร้รูปของเรา ถ้าหากเรารู้วิธีการจัดการกับมันเราจะสามารถลบข้อมูลออกได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้น จึงสามารถหลุดพ้นในชาติเดียวและรู้แจ้งได้

ความหมายของคำว่ารู้แจ้งคืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็นต้องลบล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ออก เหตุใดเราจึงสามารถรู้แจ้งได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไร้รูปภายในของเราเป็นสิ่งปิดบังสภาพเดิมแท้ไว้ ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นปัญญาและสัจธรรม ในสมองของเราเต็มไปด้วยข้อมูลในอดีตซึ่งเราได้รวบรวมมาจากการเรียนรู้ทางโลก ข่าวสารแท้จริงที่เรามีมาก่อนที่จะลงมาในโลกนี้ กลับถูกซ่อนไว้เบื้องหลังของข้อมูลที่วุ่นวายสับสนที่ได้รวบรวมมาจากทางโลก ถ้าหากเราลบล้างข้อมูลที่สับสนออก ปัญญาที่แท้จริงของเราและตัวตนที่แท้จริงของเรา ซึ่งมีก่อนที่เราจะได้ประสบการณ์แห่งความดีความเลวจะปรากฏให้เห็น และจะสว่างอีกครั้ง หากเราซักและแปรงคราบที่หุ้มติดมันออก

โลกต่างดาวบางแห่งมีคอมพิวเตอร์ไม่มากเพียงแต่ร่ำรวยกว่าโลกเรา พวกเขาไม่ต้องทำงานก็มีอาหารกินและมีเสื้อผ้าใส่ เป็นเพราะว่าพวกเขาสามารถใช้พลังจิตและความปรารถนาของตนสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา แต่โลกที่อยู่สภาพแบบนี้ไม่ใช่นิพพานและไม่ใช่แดนพุทธะ เราเรียกมันว่าโลกว่างงานเพราะว่างมากไม่มีอะไรทำ

ท่านอาจพูดกับฉันว่า “ท่านได้แต่โฆษณาชวนให้มนุษย์ไปอยู่โลกต่างดาว ทำไมท่านไม่แนะนำให้มนุษย์อยู่ในโลกนี้และหลังจากบำเพ็ญธรรมแล้ว เราจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้ไหม” ได้แน่นอน ฉันเพียงแต่เกรงว่าท่านจะไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาของท่านให้ได้ดีเท่าที่ควร เวลาอยู่ในโลกนี้ ตราบใดที่เราทำสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นก็จะมีภัยถึงตัวทันที บางครั้งมีคนค้นพบแนวทางใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีหรือคิดประดิษฐ์เครื่องจักรที่ดีขึ้นมาใหม่ รวมทั้งการค้นพบวิธีการที่ดีที่จะสามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นภัย เมื่อนั้นเราจะต้องถูกผู้อื่นอิจฉาและทำร้าย

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพระเยซูคริสต์ ท่านออกมาเผยแพร่สัจธรรมเพียงสามปีเท่านั้นก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนตาย ถ้าหากท่านเป็นพุทธศาสนิกชนก็คงไม่ค่อยได้อ่านคัมภีร์ไบเบิล แต่ฉันเองได้อ่านมา ฉันทราบเกี่ยวกับสัจธรรมที่พระเยซูท่านตรัสประวัติศาสตร์และการสงคราม ที่ถูกบันทึกไว้ ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้กล่าวโดยพระเยซูคริสต์ คัมภีร์ไบเบิลจะแตกต่างกับคำสอนของท่าน คัมภีร์ไบเบิลได้มีการบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังถึงวันที่เริ่มสร้างโลก ฉะนั้นเนื้อหาข้างในจึงไม่ใช่คำสอนของพระเยซูคริสต์ทั้งหมด ฉันพยายามที่จะชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับบุคคลที่ออกมาเผยแพร่สัจธรรม แนะนำมนุษย์ทำในสิ่งที่ดีและรักษาศีลแต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

อย่างไรก็ตามเรายังมีความหวังอยู่ ถ้าหากทุกคนบำเพ็ญธรรมกันหมด รู้จักคำว่าท่านธรรมและเข้าใจปรัชญาของท่านเหลาจื่อและขงจื่อ โดยนำมาประกอบใช้กับทางโลกและเพิ่มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้าไปอีก ถ้าหากได้พัฒนาทั้งสองด้าน โลกของเราจะไม่แพ้โลกต่างดาวอื่น นอกจากโลกต่างดาวที่เป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่แห่งการบำเพ็ญเท่านั้น โลกของเราสามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่สูง เพราะโลกของเรามีสภาพที่ดีมากสามารถปลูกพืชผลต่างๆได้ เรามีทรัพยากรแร่ธาตุเป็นจำนวนมาก เช่น เพชร ทับทิม โดยเฉพาะเพชรเรามีมากทีเดียว ถ้าหากเปิดเผยสถิติตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนเพชรของโลกให้ผู้คนทราบ ราคาเพชรจะไม่แพงมาก สุภาพสตรีของเราจะสามารถสวมใส่เพชรได้ทุกที่ไม่เพียงแต่สวมใส่แหวนวงเล็กๆ ไว้ที่นิ้วมือเท่านั้น เพราะราคาแพงมาก เรามีเพชรเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้ผลิตออกมาน้อย

เราสามารถผลิตเครื่องจักรที่มีท่านภาพดีโดยใช้เพชรและทับทิม มนุษย์ต่างดาวได้นำแร่ธาตุมาผลิตเป็นเครื่องจักร ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชากรเขาได้อย่างมาก พวกเขาผลิตจานบินและสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งของบริการอื่นๆด้วยแร่ธาตุ แท้จริงเพชรไม่ใช่เครื่องประดับความงามแต่เป็นแร่ธาตุที่มีค่ามากชนิดหนึ่ง สามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีท่านภาพดีและทันสมัยใช้ในทางวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเรายังไม่สามารถผลิตออกมาใช้เนื่องจากไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในการนำเพชร ทับทิม และทองคำมาผสมให้เข้ากันแล้วผลิตเป็นเครื่องจักรที่มีอานุภาพในการใช้งานสูง แต่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีถ้าหากเรามีโอกาสได้ติดต่อและเรียนรู้กับโลกต่างดาวอื่น รวมทั้งระดับปัญญาของประชากรโลกได้ถูกยกระดับสูงขึ้นให้การสนับสนุน เมื่อนั้นโลกของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ฉันเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุคนั้นจะมาถึงโดยเร็ว โลกมนุษย์ของเราจะมีความสุขมากขึ้น

โลกเรายังดีกว่าโลกต่างดาวบางแห่ง โลกต่างดาวบางแห่งมีสภาพไม่ดีเหมือนโลกเรา พื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนโลกเราซึ่งปลูกอะไรไม่ขึ้น และมีทรัพยากรแร่ธาตุ ทองคำ เพชร น้อยกว่าโลกเรา แต่ว่าสิ่งแวดล้อมของเขาบีบคั้นให้เขาต้องใช้วิธีการดำรงชีวิตอีกแบบหนึ่ง แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโลกเราแล้วพวกเขาจะด้อยกว่า ชีวิตที่มีความสุขและอาศัยอยู่กับธรรมชาติของเราซึ่งเขาเทียบไม่ได้ แม้ทางด้านเครื่องจักรของเขาจะก้าวหน้ากว่าโลกเรา แต่การมีความสุขกับธรรมชาติ มีต้นไม้มาก ปลูกพืชผลได้มากมาย และมีผลไม้ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้เขาเทียบเราไม่ได้ แต่ก็มีโลกต่างดาวบางแห่งงดงามกว่าโลกเรา

อย่างไรก็ตามผู้บำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมของเราก็ไม่ต้องการไปที่นั่น ฉันเพียงแต่แนะนำให้ทุกท่านทราบโดยสังเขปเท่านั้น แต่เรามีสถานที่ที่ดีกว่าที่จะไปได้ โลกต่างดาวที่ผลิตเครื่องจักรนั้นคล้ายคลึงกับโลกเรามาก แต่การบำเพ็ญธรรมยังไม่ก้าวหน้า ยังมีโลกต่างดาวแห่งการบำเพ็ญธรรมที่ซึ่งมีความก้าวหน้ายิ่งกว่า ที่นั่นไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและจานบินก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ ยังสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากมายโดยไม่ต้องใช้ภาษา แต่สำหรับโลกเรายังไม่ได้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดของเราคือจรวดเท่านั้น เรายังไม่มีจานบินแต่อนาคตอาจจะมี

 
 หนทางที่ทำให้โลกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 

ฉันคิดว่ามีอยู่ 2 หนทางที่จะทำให้โลกเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หนทางแรกคือบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิม ซึ่งจะพัฒนาโดยตนเองและเสาะหาปัญญาของตนกลับมา จากนั้นเราสามารถติดตามโลกต่างดาวด้วยตนเอง หนทางที่สองคือเราอาจนำเข้าจานบินจากโลกต่างดาว และขึ้นไปเที่ยวชมโลกต่างดาวอื่น มิฉะนั้นจะเป็นการน่าเสียดายมากสำหรับโลกเรา โลกเรามีอากาศที่ดีชั้นบรรยากาศนอกจากจะมีก๊าซอ๊อกซิเจนแล้ว ยังมีสิ่งอื่นอีกมากที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในอนาคตอาจเป็นไปได้ที่วิทยาการของเราไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านและกระแสไฟฟ้าก็สามารถผลิตเครื่องบินที่มีความเร็วสูง โดยใช้อากาศที่ปกคลุมโลกของเรา ยังมีก๊าซอีกหลายชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้

อนาคตโลกของเราอาจไม่ค่อยมีก๊าซพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ ซึ่งมีกลิ่นไม่ดีเป็นอันตรายต่อร่างกายและก่อให้เกิดมลภาวะ โลกเรามีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นถ้าหากทุกท่านบำเพ็ญหรือต้องการบำเพ็ญแต่ไม่ต้องการไปอยู่โลกต่างดาวก็ได้ แต่อย่างไรก็ขอให้บำเพ็ญธรรมเพื่อให้โลกของเราดียิ่งขึ้น ถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่เราบำเพ็ญระดับปัญญาของเราจะถูกยกระดับให้สูงขึ้น เราจะทำงานได้ดีมากและมีความสามารถในการทำประโยชน์ให้กับสังคมได้สูงมาก อนุชนรุ่นหลังของเราก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย

เพราะว่าปัจจุบันเราใช้เวลาในการทำงานยาวนานมาก 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง จนบางครั้งเราเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้ามาก แต่กลับไม่สามารถช่วยสังคมได้มากหรือช่วยได้เร็วตามที่เราปรารถนาไว้ เราบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมความสามารถของเราจะถูกพัฒนาไปได้ดีกว่า แม้ว่าเราจะไม่ต้องการจากโลกนี้ไป แต่ก็เป็นการดีมากที่เราสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่า อย่างน้อยที่สุดเราก็เดินทางไปศึกษาต่อโลกต่างดาวได้ เพราะในโลกนี้ไม่มีโรงเรียนที่ดีแบบนั้น ปัจจุบันโลกเรายังไม่มีโรงเรียนแห่งวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะให้เราศึกษาทฤษฏีของวิทยาศาสตร์ระดับสูง เราจึงต้องบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิม ถ้าหากทุกท่านค้นพบหรือว่าบำเพ็ญธรรมวิถีที่ดีกว่านี้แล้ว ก็ไม่เป็นไร แต่หากยังมิได้ค้นพบก็จะแนะนำให้ทดลองบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมดู จากนั้นค่อยๆพัฒนาระดับปัญญาของเราหรืออาจเดินทางไปศึกษาต่อโลกต่างดาว เมื่อท่านกลับมา จะได้รับใช้โลกมนุษย์

เหมือนอย่างปัจจุบันเราดำรงชีวิตด้วยความราบรื่นไปเรื่อยๆ และทำงานเพียงเล็กน้อย เกรงว่าโลกเราจะไม่สามารถดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เดินทางมาจากโลกต่างดาว เพื่อที่จะมาคิดประดิษฐ์สร้างเครื่องจักรและให้การศึกษาด้านอื่นแก่เรา เราควรจะเตรียมการความก้าวหน้าของเราให้พร้อมที่จะรับปัญญาที่มีระดับสูง จึงสามารถดูดซึมความรู้ที่สูงและทฤษฏีของวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่พวกเขาสอนให้กับเราได้ ฉะนั้นเรายังควรบำเพ็ญธรรม ยังควรบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิม ยังคงต้องพัฒนายกระดับปัญญาของเรา จากนั้นเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านขงจื่อจึงได้กล่าวคำปรัชญาไว้ว่า “เราควรบำเพ็ญขัดเกลาตนเองและดูแลครอบครัวให้รักใคร่ปรองดองกันก่อน จึงจะสามารถปกครองประเทศชาติและนำความสันติสุขมาสู่โลก”

ทุกท่านต่างเคยได้ยินเกี่ยวกับการบำเพ็ญขัดเกลาตนเองแล้ว เราต่างก็มีการบำเพ็ญขัดเกลาตนเองอยู่แล้วไม่ใช่มิได้ทำ เราทำจริงๆเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ เราต้องเรียนรู้มนุษยธรรม เพื่อที่จะเป็นลูกที่ดี เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี เราต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่การงานของเราให้ดี เพื่อรับใช้ประเทศชาติ กตัญญูต่อพ่อแม่ ยังต้องช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ล้วนเข้าค่ายการบำเพ็ญขัดเกลาตนเอง แต่ไม่ใช่การบำเพ็ญระดับสูง

มีวิธีบำเพ็ญที่ได้ประโยชน์มาก นั่นคือการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณ คือการบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิม เมื่อนั้นเราจะทราบว่าระดับปัญญาและความสามารถเราถูกพัฒนาไปได้ไกลเพียงใด สามารถช่วยเหลือสังคมตามส่วนของเรา ช่วยให้โลกเราดีขึ้นยิ่งกว่านี้ ถ้าหากเราไม่ต้องการไปอยู่แดนพุทธะ เราจะอยู่ในโลกนี้จะต้องมีความสามารถจึงจะไปได้ดี จึงจะรับใช้สรรพสัตว์ได้และสร้างโลกของอนุชนรุ่นหลังให้เจริญ รุ่งเรืองและมีความสุขยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโลกของเราไม่ได้ถือว่าขาดความสุขเพียงแต่ไม่สุขเท่าที่ควร มีสถานที่บางแห่งขาดแคลนมากและมีสถานที่บางแห่งฟุ่มเฟือยมาก เราไม่สามารถอาศัยวิทยาศาสตร์และเงินทองได้ทั้งหมด เพราะว่าเราต่างก็ทราบ ยกตัวอย่างประเทศมหาอำนาจที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แต่เป็นเพราะว่าได้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เท่านั้น จึงทำให้ต้องประสบกับความล้มเหลว ซึ่งดังที่เราได้เห็นมาแล้ว

ฉะนั้นถ้าหากเราไม่ค้นหาปัญญาแห่งความเป็นอมตะที่อยู่ส่วนลึกออกมาโดยแท้จริงเล้ว แม้ว่าประเทศของเราจะมีบุญและมีความเจริญก้าวหน้ามากก็ตาม เราไม่อาจทราบว่ามันจะดำรงสภาพที่ดีแบบนี้ไปได้นานเท่าไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน มีประเทศมหาอำนาจหลายประเทศต้องล้มละลายทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นเพราะเราไม่ไปศึกษาค้นคว้าพลังและภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา

ฉะนั้นฉันจึงคิดจะแนะนำวิธีการที่สามารถค้นหาพลังและภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของเรากลับมาให้ทุกท่านทราบ หลังจากที่ได้มันกลับมาแล้วเราสามารถจะนำมันใช้ทำอะไรก็ได้ เราสามารถใช้มันพาเราไปแดนปัจฉิมหรืออยู่ต่อเพื่อรับใช้โลกมนุษย์ก็ได้ นี่คือการแนะนำธรรมวิถีกวนอิมของฉัน เป็นการแน่นอนถ้าหากเราต้องการเรียนรู้ธรรมวิถีไหนก็ตาม จะมีเงื่อนไขของมัน ฉะนั้นทางเราจึงเน้นเรื่องการกินเจ เพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดี การกินเจทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและทำให้ความคิดแจ่มใสขึ้นบ้าง (อาจารย์ใช้นิ้วชี้ที่ตาปัญญา)  ฉันคิดจะเหลือเวลาให้ทุกท่านถามคำถาม เพราะเวลาที่ถามคำถามฉันจะสามารถอธิบายได้ชัดเจนกว่า

 
 คำถาม-คำตอบ

ถ: ขอเรียนถามว่ามีวิธีการไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดเกี่ยวกับโลกต่างดาวนั้นไม่ใช่ภาพจินตนาการ?

อ: ฉันไม่ต้องพิสูจน์เพราะฉันได้กล่าวมาหมดแล้ว ยกตัวอย่าง ถ้าหากเราต้องการทราบว่ามีโลกต่างดาวหรือไม่ ก็มีสิ่งมากมายพอที่จะพิสูจน์ เช่นจานบินและมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก ซึ่งเคยออกข่าวทางหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็ได้ถ่ายภาพไว้ พวกท่านอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าฉันทำไมยังต้องมาถามฉันอีก เพียงได้ดูเท่านั้นก็ทราบว่ามีโลกต่างดาวแล้ว แต่ถ้าท่านต้องการทราบเกี่ยวกับโลกต่างดาวทั้งหมดท่านจะต้องเดินทางไปด้วยตนเอง  ท่านไม่ไปลอนดอนแต่ท่านจะให้ฉันยกเมืองลอนดอนให้ท่านเห็นที่นี่ มันเป็นไปไม่ได้ ท่านต้องเดินทางไปเอง

ยกตัวอย่าง หากท่านไม่เคยไปสหรัฐอเมริกา แต่ฉันเคยไปเสร็จแล้วฉันได้มาเล่าให้ท่านฟังว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาพเป็นแบบนี้ มีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่า อเมริกา แต่ท่านต้องการให้ฉันพิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วฉันจะพิสูจน์ได้อย่างไร แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ โลกต่างดาวยิ่งไม่ต้องพูด แต่ก็ยังพิสูจน์ได้เพราะเราได้เห็นจานบินหรือสิ่งของที่มาจากโลกอื่น ใช่ไหม

ถ: ขอเรียนถามท่านอาจารย์ โลกแห่งการบำเพ็ญธรรมที่มีความก้าวหน้ากว่าโลก คนจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยปราศจากการกินอาหาร ณ ที่นั่นมีอาหารหรือไม่ สิ่งต่างๆ ในที่นั่นเติบโตได้หรือไม่ พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร?

อ:  โลกต่างดาวเหล่านั้นมีวิธีการของเขา ดินบนพื้นผิวโลกของเขาไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์และเป็นพิษ เพราะว่าเมื่อนานมาแล้วได้ทำสงครามกับดาวนพเคราะห์ดวงอื่น  จากนั้นจึงทำลายพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นมีพิษไป แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ในใต้ดินได้ ไม่ได้อยู่บนผิวโลก ดังนั้นเวลาเราส่งยานอวกาศขึ้นไปดาวดวงอื่น จึงไม่เห็นมีคนอาศัยอยู่ พวกเขาหลบซ่อนไว้ พวกเขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นและสามารถรีไซเคิลได้ โดยอาศัยกระบวนการรีไซเคิลทำให้ทรัพยากรของเขาหมุนเวียนใช้ได้ตลอดไป น้ำสามารถใช้ซ้ำๆ ได้ อากาศสามารถใช้และทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ไปเรื่อยๆ

ทางด้านการใช้เครื่องจักรของเขาก้าวหน้ากว่าโลกเรา แต่เขาโชคไม่ดีเหมือนโลกเรา ดาวเคราะห์บางดวงแห้งแล้งกว่าโลกเราและการดำรงชีวิตของเขาก็ลำบากกว่าโลกเรา แต่ทางเครื่องจักรของเขาพัฒนาไปได้ไกลกว่าโลกเราและยังมีด้านอื่นๆ ที่เจริญก้าวหน้ากว่าโลกเรา