รายการค่าใช้จ่ายการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหารที่เมือง Lombok กับ Kupang ประเทศอินโดนีเซีย ของสมาคมปฏิบัติธรรมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ
 
 
 

 
 
รายการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพายุไต้ฝุ่น แคททรีน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา