แนะนำหนังสือ


พระเยซูคริสต์ - อาจารย์กวนอิม และผู้สนับสนุนมังสวิรัติ

โดยพี่ประทับจิตหญิง แสงแห่งความรัก ยกยาร์การ์ตา อินโดนีเซีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)
 

ทัศนะที่ว่า พระเยซูคริสต์คืออาจารย์ธรรมวิถีกวนอิมและผู้ส่งเสริมมังสวิรัติ ได้รับการสนับสนุนโดยประโยคมากมายในหนังสือ เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 1 และ เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 4 การสอนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก ซึ่งพิมพ์โดยสมาคมไบโอจีนิกนานาชาติ หนังสือเหล่านี้ได้รับการแปลโดยเอ็ดมอนด์ บอร์โดซ์ เซ๊คเคอลี่ จากต้นฉบับฮีบรูโบราณและอาราเมอิค ในที่เก็บเอกสารลับสำคัญของวาติกัน และจากตัวหนังสือสลาโวนิกแบบเก่าในหอสมุดหลวงของแฮพสเบิร์ก (ขณะนี้เป็นสมบัติของรัฐบาลออส-เตรีย) คุณสามารถอ่านเรื่องย่อของหนังสือเหล่านี้โดยเปิดเว็บไซต์:

 http://www.thenazareneway.com/index_essene_gospels_of_peace.htm

การสนับสนุนมังสวิรัติของพระเยซู

สียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 1 มีบทอ้างอิงมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความเห็นของพระเยซูในเรื่องมังสวิรัติ ตัวอย่างเช่น พระเยซูได้ถูกถามว่า โมเสสผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสราเอล ทำให้บรรพบุรุษของเราต้องทุกข์ทรมาน ในการรับประทานเนื้อของสัตว์เดรัจฉานที่สะอาด และห้ามเฉพาะเนื้อของสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สะอาดเท่านั้น ทำไมท่านจึงห้ามเรารับประทานเนื้อของสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเล่า? กฎของโมเสสหรือกฎของท่าน กฎไหนกันที่มาจากพระเจ้า?

สำหรับคำถามนี้ พระเยซูได้ตอบว่า พระเจ้าสั่งบรรพ-บุรุษของเจ้าว่า เจ้าจงอย่าฆ่า แต่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างและพวกเขาได้ฆ่า ดังนั้น โมเสสจึงขอว่า อย่างน้อยที่สุด พวกเขาไม่ควรฆ่ามนุษย์ และเขาทำให้พวกเขาต้องทุกข์ทรมานในการฆ่าสัตว์ แล้วหัวใจของบรรพบุรุษของเจ้าก็แข็งกระด้างมากยิ่งขึ้น และพวกเขาได้ฆ่าคนและสัตว์ แต่ฉันขอพูดกับเจ้าว่า จงอย่าฆ่าคนหรือสัตว์ หรืออาหารที่เข้าสู่ปากเจ้า เพราะถ้าเจ้ากินอาหารที่มีชีวิต แบบเดียวกันก็จะเกิดกับเจ้า แต่ถ้าเจ้าฆ่าอาหารของเจ้า อาหารที่ตาย จะฆ่าเจ้าด้วย เพราะชีวิตมาจากชีวิตเท่านั้น และ ความตายมาจากความตายเสมอ

และพระเยซูก็กล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยบอกถึงอาหาร ที่ลูกศิษย์ของพระองค์ควรบริโภค เพราะร่างกายของเจ้าคือ สิ่งที่เจ้ารับประทานเข้าไป และจิตวิญญาณของเจ้า คือสิ่งที่เจ้าคิด เพราะฉะนั้น จงตระเตรียมและรับประทานผลไม้ทั้งหลายของต้นไม้ หญ้าทั้งหลายของทุ่งหญ้า และนมทั้งหลายของสัตว์ที่รับประทานได้ เพราะทั้งหมดเหล่านี้ถูกเลี้ยงและทำให้สุกโดยไฟแห่งชีวิต ทั้งหมดคือของขวัญของเทพยดาแห่งพระแม่ธรณี แต่จงอย่ารับประทานเฉพาะสิ่งที่ไฟแห่งความตายให้รสชาติ เพราะสิ่งนั้นเป็นของซาตาน เพราะฉะนั้น จงรับประทานจากโต๊ะของพระเจ้าเสมอ คือผลไม้ของต้นไม้ เมล็ดธัญพืช และหญ้าของทุ่งหญ้า นมของสัตว์ และน้ำผึ้งของผึ้ง เพราะทุกสิ่งที่นอกเหนือจากนี้คือของซาตาน และนำไปสู่บาปและโรคที่นำไปสู่ความตาย แต่อาหารที่เจ้ารับประทานจากโต๊ะที่อุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า ให้ความแข็งแรงและความหนุ่มสาวแก่ร่างกายเจ้า และเจ้าจะไม่มีวันมีโรค

ข้อความที่คัดมานี้จากคัมภีร์เอสซีน สนับสนุนการยืน-กรานของท่านอาจารย์ชิงไห่ในตระกูลเอสซีนของพระเยซูและตระกูลแห่งมังสวิรัติว่า พระเยซูเป็นมังสวิรัตินับแต่ประสูติ และแม้กระทั่งเมื่อพระองค์อยู่ในครรภ์ พระเยซูประสูติในครอบครัวมังสวิรัติ เชื้อสายประเพณีมังสวิรัติ เชื้อสายเอสซีน สิ่งนี้ คุณสามารถศึกษาได้ในหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซู คุณควรศึกษาชีวิตของพระเยซูในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่คัมภีร์คริสต์ ตรงนี้ท่านอาจารย์ถึงกับอ้างอิงถึงเสียงสวรรค์สันติภาพของเอส-ซีน และก็ หนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่คัมภีร์คริสต์


สมาธิแสงและเสียง

จากที่เอ่ยข้างต้น ในหนังสือเอสซีน พระเยซูได้เปิดเผยว่า พระองค์เป็นอาจารย์แห่งการทำสมาธิแสงและเสียง ตัวอย่างเช่น ในเสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 4 - การสอนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก พระเจ้าได้เอ่ยถึงกระแสเสียงภายในดังต่อไปนี้ ฉันขอบอกเจ้าจริงๆว่า มีกระแสแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งให้กำเนิดแก่พระแม่ธรณีและเหล่าเทพยดาทั้งหลายของท่าน สิ่งที่ตาของบุตรของมนุษย์มองไม่เห็น คือกระแสแห่งชีวิตนี้ แต่บุตรของแสงได้รับความลับของการติดต่อกับเทพยดา และตาของจิตวิญญาณของเจ้าจะเปิดออก แล้วเจ้าจะเห็น และได้ยิน และสัมผัสกระแสแห่งชีวิตที่ให้กำเนิดพระแม่ธรณี และเจ้าจะเข้าสู่กระแสแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ และมันจะพาเจ้าด้วยความอ่อนโยนสุดประมาณ ไปยังชีวิตที่เป็นนิรันดร ในอาณาจักรของพระบิดาในสวรรค์ของเจ้า

ในหนังสือเล่มเดียวกัน พระเยซูตรัสถึงความจำเป็นในการเงียบหรืออยู่ในภาวะสมาธิ ก่อนจะมีประสบการณ์ถึงเสียง ในตอนเริ่มต้นของเวลา เราต่างแบ่งปันในกระแสแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ให้กำเนิดแก่ทุกสรรพสิ่ง และเมื่อพระอาทิตย์อยู่สูงในสวรรค์ เจ้าก็ควรปล่อยให้กระแสเสียงอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในหูของเจ้า เพราะมันจะได้ยินเฉพาะในความเงียบเท่านั้น จงคิดถึงกระแสน้ำที่เกิดในทะเลทรายภายหลังพายุฉับพลัน และเสียงกระหึ่มของน้ำ ขณะที่มันวิ่งผ่านไป จริงๆ สิ่งนี้คือพระสุรเสียงของพระเจ้า เพราะตามที่มันถูกเขียนขึ้นมาว่า ในตอนเริ่มต้นคือเสียง และเสียงอยู่กับพระเจ้า และเสียงคือพระเจ้า มันมีอยู่ในหูของเราเสมอ (แต่) เราไม่ได้ยินมัน จงฟังมัน แล้วในความเงียบของกระแสน้ำขึ้นลงยามเที่ยง จงอาบแช่ในมัน และปล่อยให้จังหวะของดนตรีแห่งพระเจ้า ดังในหูของเจ้า จนกระทั่งเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับกระแสเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ จนมันอาจพาเจ้าไปสู่อาณาจักรพระบิดาแห่งสวรรค์อันไม่มีที่สิ้นสุด ณ ที่ซึ่งจังหวะของโลกขึ้นและตก

นอกจากนี้ ในการสอนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก พระเยซูสนับสนุนการทำสมาธิแสง ในขณะก่อนที่เจ้าจะนอน เจ้าควรคิดถึงดวงดาวที่สุกสว่างและรุ่งโรจน์ ดวงดาวที่ขาว ส่องแสง มองเห็นแต่ไกล และแทงทะลุไปไกล ขอให้ความคิดก่อนนอนของเจ้า อยู่กับดวงดาว เพราะดวงดาวคือแสง และพระบิดาในสวรรค์คือแสง แม้กระทั่งแสงนั้น ซึ่งสว่างกว่าความสว่างของดวงดาวพันดวงเป็นพันเท่า จงเข้าสู่กระแสแห่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่โซ่ตรวนแห่งความตายไม่อาจแตะต้องได้ตลอดกาล และเป็นอิสระจากพันธนาการของโลก ทะยานขึ้นไป ทะลุผ่านรัศมีที่สว่างโชติช่วงของดวงดาว เข้าสู่อาณา-จักรของพระเจ้าในสวรรค์อันไม่มีที่สิ้นสุด เพราะในตอนต้นของเวลา กฎหมายศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่า จงมีแสง และมันคือแสง และเธอจะเป็นหนึ่งเดียวกับมัน และพลังของกระแสแสงอันศักดิ์สิทธิ์ จะเติมเต็มร่างกายทั้งร่างของเจ้า และเจ้าจะสั่นในพลานุภาพของมัน

ท้ายสุด ในการสรุปถึงพลังแห่งแสงและเสียงว่า เป็นแหล่งที่สุดของการหลุดพ้นและการรู้แจ้ง พระเยซูได้บอกลูกศิษย์ของพระองค์ว่า ฉันขอบอกเจ้าตามจริง หูของเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อฟังเสียงมนุษย์ เสียงเพลงของนก และเสียงดนตรีของฝนที่ตกลงมาเท่านั้น แต่มันถูกสร้างขึ้นให้ฟังกระแสแห่งเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย และตาของเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตก เห็นการกระเพื่อมของฟ่อนเมล็ดธัญพืช และเห็นถ้อยคำของม้วนกระดาษอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ถูกสร้างขึ้นให้เห็นกระแสแห่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย จงเข้าสู่กระแสอันศักดิ์สิทธิ์ แม้กระทั่งชีวิตนั้น เสียงนั้น และแสงนั้น ซึ่งให้กำเนิดเจ้า เจ้าอาจจะเข้าถึงอาณาจักรของพระบิดาในสวรรค์ และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

การอ่านต้นฉบับเช่น เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 1 และ เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 4 การสอนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกการอ่านต้นฉบับเช่น เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 1 และ เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 4 การสอนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก ซึ่งเสนอข้อคิดเห็นโบราณของพระเยซูเกี่ยวกับแสงและเสียงภายใน และอาหารมังสวิรัติสามารถทำให้ความเชื่อของบุคคลหนึ่งแข็งแกร่งขึ้น ในข่าวสารร่วมสมัยของท่านอาจารย์ชิงไห่ พระอาจารย์ทั้งสองได้เปิดเผยว่า การทำสมาธิแสงและเสียง (ธรรมวิถีกวนอิม) และมังสวิรัติ เป็นหนทางอันแท้จริงสู่การหลุดพ้นและการเข้าสู่อาณาจักรของสวรรค์ ในทางกลับกัน คำสอนของพระเยซูและอาจารย์ชิงไห่ เป็นข่าวสารนิรันดรแห่งสัจธรรม

ธรรม ซึ่งประกาศโดยศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตลอดทุกยุคทุกสมัย ตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่า ในอีกนัยหนึ่ง พระเยซูไม่เคยตาย พระเยซูทำงานผ่านอาจารย์ทั้งหลายตลอดทุกศตวรรษ ตลอดทุกยุคทุกสมัย เพื่อทำให้เราผู้โง่เขลา ผู้ซึ่งยังถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ได้หลุดพ้นและรู้แจ้ง