คำถามคำตอบที่คัดสรรแล้ว

การทำสมาธิ-แหล่งความแข็งแกร่งที่มองไม่เห็น

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  ประชุมวิดิทัศน์ร่วมกับผู้ประทับจิตชาวเกาหลี

24 สิงหาคม 2545 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ วีดิทัศน์ที่ 748

ถ: ฉันมักรู้สึกเสมอๆ ว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมาในสถานการณ์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น กับครอบครัวและอื่น ๆ ฉันรู้สึกรัก เกลียด อิจฉา กลัดกลุ้ม กดดัน และอื่นๆ บางครั้งฉันรู้สึกว่า ฉันกำลังเติบโตจากประสบการณ์เหล่านี้ แต่บางครั้งฉันคิดว่าฉันไม่อาจทนมันได้อีกต่อไป  ฉันไม่ทราบว่าฉันควรมีทรรศนะอย่างไรที่จะจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้?

อ: ฉันเข้าใจ เป็นเพราะว่าเธอบำเพ็ญมากขึ้นและพลังของเธอมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ทำให้เธอรู้สึกถึงแรงกดดันมากกว่าแต่ก่อนนิดหน่อย เธอมีความรู้สึกไวมากขึ้นกับพลังงานยุ่งเหยิงต่างๆ กันของโลกภายนอก เพราะฉะนั้นยิ่งเธอรู้สึกถึงความกลัดกลุ้มหงุดหงิดมากเท่าไหร่เธอก็ควรนั่งสมาธิให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทนกับแรงกดดันและความกลัดกลุ้ม หงุดหงิดทั้งหมดนี้ได้นั่นเป็นทางแก้ทางเดียวเท่านั้น

ถ: ตกลง การนั่งสมาธิคือทางแก้ทางเดียวสำหรับฉัน คือนั่งสมาธิให้มากขึ้นใช่ไหม?

อ: ใช่ นั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วเธอก็จะแข็งแกร่งกว่าแรงกดดัน ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอมากฉันรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไร เหตุนี้ฉันจึงสอนธรรมวิถีนี้แก่เธอไงล่ะเพื่อต่อสู้กับความยุ่งยากทั้งหมดเหล่านี้ และพลังงานที่เลวทั้งหลายนี้รอบๆ ตัวเธอ และเธอจะชนะมันได้ เธอแข็งแกร่งกว่าแรงกดดัน เป็นเพียงแต่ว่าในขณะนี้มันดูไม่เป็นเช่นนั้น แต่ยิ่งแรงกดดันมีมากขึ้นเท่าไรเธอก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นๆ ทุกๆ วัน เธอควรเผชิญหน้ากับมันอย่าไปกังวลขอให้เผชิญหน้ากับมันดูแลปัญหาทีละปัญหา

ถ: ค่ะ ฉันเข้าใจ ขอบคุณท่านอาจารย์ ขอบคุณอย่างยิ่ง

 

กรรมของผู้ประทับจิตเหมือนกาแฟสำเร็จรูป-เร็วและเข้มข้น!

ถ: ถ้าผู้บำเพ็ญกวนอิมทำผิดศีล 5 กรรมจะมาหาเราอย่างไร?

อ: เธอจะเห็นว่า มันมา มันจะมาหาเธอ เหมือนกับที่มันมาหาคนอื่น ๆ แต่มันอาจจะหนักยิ่งกว่า เพราะว่าเรารู้แล้วและเราจงใจที่จะทำผิด นั่นคือข้อแรก

ข้อที่ 2 ถ้าหากคนธรรมดาฝ่าฝืนกฎจักรวาล พวกเขาจะมีเวลาที่จะชดใช้มัน แต่เราไม่มีเวลา เราต้องการหลุดพ้นในชาติเดียว ดังนั้น เราจึงต้องจ่ายมันอย่างรวดเร็ว พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้น เราจะรู้สึกถึงการลงโทษอย่างหนัก

 

กรรมลิขิตหรือกรรมใหม่?

ถ: เมื่อบางอย่างเกิดขึ้นกับฉัน ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นกรรมลิขิตหรือกรรมใหม่?

อ: ถ้าหากว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดในอดีต ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น มันก็เป็นกรรมลิขิต แต่สมมติว่า เธอทำบางอย่างผิดและทำผิดศีล และเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเธอก็จะเห็นว่า มันเกี่ยวข้องกับการกระทำของเธอในการทำผิดศีลนั้น และเธอก็จะรู้ว่า มันเป็นกรรมใหม่ ส่วนใหญ่มันเป็นกรรมลิขิต เพราะว่า ฉันได้สอนเธอแล้วว่า จะหลีกเลี่ยงกรรมใหม่อย่างไร โดยไม่ทำอะไรที่ผิดกับกฎจักรวาล และโดยการไม่หว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ แห่งกรรมไม่ดี ดังนั้น ถ้าส่วนใหญ่แล้วเธอทำตามศีล 5 นับถือคำสอนของอาจารย์ และนั่งสมาธิ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมลิขิตเสมอ  

หัวใจสำคัญของการทดสอบทางจิตวิญญาณ

ถ: บางครั้งฉันได้รับการทดสอบที่ยากจากมาร อุปสรรคทั้งภายในและภายนอกมาหาฉัน และบททดสอบบางอันก็มาจาก คนที่ฉันชอบ บางครั้งฉันก็ไม่ผ่านบททดสอบ และรู้สึกว่า ฉันตกอยู่ในความกลัวและความกลัดกลุ้มหงุดหงิด ท่านอาจารย์ ฉันจะเอาชนะบททดสอบเหล่านี้ได้อย่างไร? ฉันจะเอาชนะได้โดยเพียงแต่ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน พึ่งพาพลังของท่าน และบำเพ็ญอย่างจริงใจเท่านั้นได้หรือ?

อ: ได้แน่นอนนั่นคือวิธีเดียวเท่านั้น ถ้าเธอสอบตกคราวหน้าก็ลองพยายามดูใหม่อีก มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชนะหรือแพ้ มันเกี่ยวกับเรื่องการพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีก มันเกี่ยวกับความจริงใจในการบำเพ็ญ และความปรารถนาที่ซื่อสัตย์ของเธอที่จะเป็นอิสระที่จะติดต่อกับตัวตนอันยิ่งใหญ่ของเธอ และเป็นอิสระจากการตัดสินทั้งหลายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือเลว อิสระจากบททดสอบทั้งหลาย อิสระจากความผิดพลาดและความล้มเหลวทั้งหลายเพียงแต่เป็นอิสระ

 

 กุญแจสู่การกลับบ้านเร็วขึ้น

ถ: เรียนท่านอาจารย์ ความลับแห่งการก้าวหน้าให้เร็วขึ้นและกลับไปบ้านเร็วขึ้นคืออะไร?

อ: ไม่มีความลับอะไรอื่นนอกจากธรรมวิถีกวนอิมที่ฉันได้สอนเธอ แล้วเธอก็จะอยู่ในโลกแต่เธอไม่รู้สึกยึดติดกับโลก เธอทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เธอเคยทำมาก่อน เพียงแต่ว่าหัวใจของเธอนั้นไม่ยึดติดโดยสิ้นเชิง  นั่นคือความลับที่จะได้กลับไปบ้านเร็ว

ความรักนั้นอยู่ในท่าทีของเธอมันอยู่ในความคิดที่เธอมีต่อโลกนี้และโลกจิตวิญญาณ ไม่มีธรรมวิถีใดๆ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเธอ การเปลี่ยนแปลงในปรัชญาของเธอ การเปลี่ยนแปลงในความคิดที่อยู่ภายในของเธอและเธอเปลี่ยนแปลง เพราะเธอบำเพ็ญ ยิ่งเธอนั่งสมาธิมากขึ้นเธอก็จะยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า โลกนี้เป็นแค่ความฝันมันไม่จริง แล้วเธอก็จะไม่ยึดติดกับมันมากขึ้น และยิ่งเธอไม่ยึดติดกับมันมากขึ้นเธอก็จะก้าวหน้ารวดเร็วมากขึ้น แล้วเธอก็จะได้เห็นสวรรค์ในขณะที่มีชีวิตอยู่.