ศิลปะสูงสุด

ภาพวาดสำเนาใหม่ล่าสุด ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่--
สงครามบวกลบ 

(วาดที่ซีหู ฟอร์โมซา ปี 2538 ภาพสีน้ำมัน ขนาด 88x63cm)

ชายทั้งสองที่เป็นตัวแทนความเป็นบวกลบในจิตมนุษย์นี้ ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมายา ทำสงครามเกี่ยวกับของจริง ของปลอม และความถูก ผิด พวกเขาสู้กันอย่างต้องตายไปข้างหนึ่ง ไม่เข้าใจว่า ต้องจับมือคืนดีกัน จึงจะสามารถออกจากทะเลทุกข์ที่มีน้ำลึก ไฟก็แรงได้ และนางมาร (เครื่องมือของพญามาร) มองด้วยสายตาที่เหยียดหยาม หัวเราะเยาะพวกเขาอยู่ข้างๆ อย่างสบาย คิดในใจว่า พวกเจ้าทั้งสองต่างอยู่ในความควบคุมข้าฯ ข้าฯ จะค่อย ๆ เล่นกับเจ้าไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบ ทุกคนค่อยทีค่อยไป มาย่างไปเรื่อย  ตุ๋นไปเรื่อยๆ ในทะเลไฟนี้เถิด ! (ไฟที่ท่านอาจารย์วาดก็อ่อน ๆ ร้อนๆ  ย่างไปเรื่อยๆ )

ภาพนี้เตือนพวกเรา อย่าได้ถูกโลกมายาที่ดูเหมือนของจริง แต่มันเป็นภาพมายาหลอก ต้องติดตามรอยเท้าของมหาอาจารย์ และขยันบำเพ็ญ จึงจะสามารถอยู่เหนือโลกมายาได้ และได้พบกับสัจธรรมชั่วนิรันดร


หน้าสารบัญ