คำแนะนำที่มีประโยชน์

 

ให้       หลีกเลี่ยงการพูดจา เวลาที่รับประทานอาหาร

กล่าวโดยท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่ ซีหู ฟอร์โมซา
วันที่23 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์หมายเลข 517

ในขณะที่รับประทานอาหารมื้อหนึ่งอยู่นั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าเราไม่พูดคุย  เพราะเวลาที่เธอพูดเธอจะเคี้ยวอย่างไม่ถูกต้อง ฉันพูดในทางวัตถุไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางจิตวิญญาณด้วยซ้ำ รวมทั้งเวลาที่เธอพูดคุย บางครั้งเธอจะกลืน (อาหารของเธอลงไป) ผิดช่องทาง แทนที่มันจะไปท้องของเธอมันจะลงไปในปอดเธอ หรือจมูกเธอแล้วก่อปัญหาให้กับเธอ บางครั้งมันอาจทำให้เธอตายได้! นับแต่โบราณกาลมาแล้วผู้คนบอกว่าเวลารับประทานอาหารไม่ให้พูด

นั่นเป็นคำอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล แต่มันยังมีคำอธิบายอื่นอยู่อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งคือ ส่วนใหญ่แล้ว มารจะผ่านเข้ามาทางปาก เพราะมันเป็นช่องที่เปิดกว้างที่สุดในช่องทั้งหลาย และเราเปิดมันเอาไว้ในเวลาส่วนใหญ่ ถ้ามีอะไรที่อยากเข้ามาสิงเรามันจะสามารถเข้ามาทางปากได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เวลาที่เรารับประทานอาหารและเปิดปาก แล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลามารจะสามารถได้ยิน แล้วก็เข้าไปได้พร้อมกับอาหาร หรือมันจะทำให้อาหารของเราติดเชื้อ แล้วทำให้มันย่อยไม่ได้หรือทำให้มันเป็นพิษ หรือทำให้มันกลายเป็นอะไรที่เป็นปัญหา เวลาที่มันเข้าสู่ร่างกายเรา

บางครั้งเราเป็นโรคติดเชื้อและเรายังไม่ทราบด้วยซ้ำ มันอาจจะเข้าร่างไปแล้วแต่ยังไม่แพร่ในร่างกายเรา เราจึงไม่ทราบว่าเรามีมันแล้ว เวลาที่เรารับประทานและคุยอยู่ด้วยกัน เราจะหายใจนำเชื้อโรคนานาชนิดลงไปสู่อาหาร แล้วจากนั้นคนทั้งคู่ก็จะต้องหายใจ รับประทานอาหารที่ติดเชื้อโรคของเรานั้นเข้าไป

ดังนั้น ในขณะที่เรารับประทานอาหารนั้น จะดีกว่าถ้าเราไม่พูดคุย ถ้าเราต้องพูดจะเป็นดีกว่าถ้าไม่พูดหันตรงไปทางอาหาร  มันไม่ใช่ว่าเธอจะต้องคลานไปบนโต๊ะแล้วพูดกับกันและกัน! เพราะเมื่อนั้น แน่นอน น้ำลายของเธอและลมหายใจเธอ ก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างอีกผู้หนึ่งโดยผ่านอาหารเช่นกัน บางทีเราจะมองมันไม่เห็นแต่มันอยู่ที่นั่น  

 


คำแนะนำที่มีประโยชน์
หลีกเลี่ยงการพูดคุยเวลารับประทานอาหาร
รักษาภาพทางบวกและเงื่อนไขจะตามมา

สารบัญ