ปล่อยวางการยึดติดอยู่กับการออกบวช
 
ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในงานฌาน 6 นานาชาติ

27 ธันวาคม 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วิดิทัศน์ 682

 

การออกบวชที่แท้จริงคือ การออกบวชที่ใจ ก็สามารถเผยแพร่ข่าวดีเรื่อง "หลุดพ้นชาติเดียว" ให้กับชาวโลกทราบ ให้กับผู้ที่ทุกข์ทรมานมากทราบ แล้วพวกเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ พวกเราเป็นนักบวชก็ดี เป็นฆราวาสก็ดี ทำงานอะไรก็ดีทั้งสิ้น ถึงแม้จะทำงานอยู่ในโรงงาน ก็สามารถถ่ายทอดข่าวของสัจธรรมให้กับเพื่อนร่วมงานได้ พวกเธอมองเสื้อผ้าที่อาจารย์สวมใส่ก็ไม่เหมือนผู้ออกบวช ขอเพียงพวกเธอใจไม่ยึดติดพวกเธอก็ไม่เหมือนฆราวาส

ดังนั้น ออกบวชหรือไม่มันไม่สำคัญ! ข้อสำคัญอยู่ที่ตัวเองสามารถบำเพ็ญก้าวหน้า กาย ใจ เป็นสุขและอิสระแล้วไปช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขอยู่กับสภาพดังกล่าว นั่นต่างหากที่เป็นจุดมุ่งหมายของพวกเรา จุดมุ่งหมายของพวกเราไม่ใช่เป็นนักบวช แต่เป็นการนำความสุขไปให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหน ในสถานที่ใดก็เหมือนกัน

อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเป็นนักบวชแล้วไม่ดี อุดมการณ์นี้ดีมาก สูงส่งมากอาจารย์ก็เห็นด้วย แต่มีบางคนสภาพไม่เอื้ออำนวย แม้พวกเธอไม่ได้ปลงผม สวมใส่เสื้อผ้าของฆราวาสแต่จิตใจว่างเปล่า เป็นอิสระ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริง ไม่ควรยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นภายนอก

 
 
เป็นพระหรือแม่ชีในหัวใจ
ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอสแอลเจลิศ สหรัฐอเมริกา
16-18 ธันวาคม 2541 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วิดิทัศน์ 641
 

เราทั้งหมดเป็นพระในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เราเป็นพระที่เดินได้ เราเดินบนท้องถนนและเราปะปนกับผู้คน  มันก็เหมือนกัน เพียงแต่ว่าในสมัยโบราณ เป็นการยากมากสำหรับคนที่จะออกไปและเผยแพร่คำสอน ดังนั้นเธอจึงต้องเป็นพระ  เธอไม่ทำงานและพึ่งพาทานเพื่อว่าเธอจะสามารถเดินไปไกลเพือเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระเยซู  ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นนัก เธอสามารถทำได้จากบ้านของเธอหรือเป็นพระที่บ้าน

และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่า ในสมัยโบราณผู้คนประหยัดพลังทางเพศของพวกเขาเพื่อที่จะทำสิ่งอื่นๆ เพราะว่าถ้าเธอมีครอบครัวและมีลูกมากมาย    มันจะยากที่เธอจะเดินไปทั่วท้องถนนและเทศน์สัจธรรม  ดังนั้นเธอจะต้องสละความสุขทางครอบครัวและการร่วมรักเพือที่จะเดินไปทั่วและเผยแพร่ข่าวสาร เพราะว่าพลังงานทางเพศนั้น มันทำให้งานที่พระต้องทำนั้นไขว้เขวไป ดังนั้น พวกท่านจึงต้องทำในลักษณะนั้น

ดังนั้น การเป็นพระหรือแม่ชี หรือการไม่เป็น สำหรับฉันไม่ใช่คำถามที่แท้จริง  คำถามที่แท้จริงคือว่าเธอเข้าใจสิ่งต่างๆ ในหัวใจของเธอหรือเปล่า และตัวเธอได้พบพระเจ้าหรือเปล่า มีคฤหัสถ์จำนวนมากเป็นที่ดึงดูดใจมากแก่ผู้คนภายนอกด้วยเช่นกัน เพราะพวกเขาบำเพ็ญอย่างขยันขันแข็งในหัวใจของพวกเขา และพวกเขารู้แจ้งจริงๆ พวกเขายังสามารถเผยแพร่คำสอนจากที่บ้านของพวกเขาได้ด้วย  และพวกเขาได้ทำสิ่งมหัศจรรย์มากมาย

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปแล้ว เรามีธรรมวินัยอันยอดเยี่ยมมากนี้ซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง  ดังนั้น เราจึงไม่ต้องอดอยากทางกาย ทางจิต หรือทางอารมณ์เพื่อที่จะไปให้ถึงพระเจ้า ฉันขอบอกเธอว่าพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมมาก!  พระองค์ใจดีมาก มีพลังมาก ไม่มีอะไรที่จะทำให้เธอไขว้เขวไปจากพระองค์ได้  ไม่ต้องพูดถึงความสุขเล็กๆ น้อยๆ กับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เธอรัก  ดังนั้น จึงไม่สำคัญ การเป็นพระหรือแม่ชีอยู่ที่ภายใน