มองให้ชัดสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
   
   

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมธิกลุ่ม เมืองพุน อินเดีย

 

23 พฤศจิกายน 2540 (เดิมเป็นภาษาอังกฤษ)

   
   
 

อย่าได้เข้าใจผิดกับคำสอนที่ดูเหมือนคล้ายคลึงกัน อย่าถูกลวงโดยวิถีทางง่ายๆ สิ่งทดแทนการรู้แจ้ง หรือความสุขจอมปลอม แล้วเราก็ต้องพลาดจากการรู้แจ้งจริงๆ อย่าทำผิดโดยไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ และคิดนอกลู่นอกทางจากการหลุดพ้น การหลุดพ้นหมายถึงเธอเป็นอิสระจากทุกๆ สิ่ง ทุกสิ่งที่รบกวนเธอ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่สูงส่ง ไม่สวยงาม สิ่งที่ผูกมัดเธอไว้ ทำให้เธอหายใจไม่ออกและทำให้เธอรู้สึกผิด ทำให้เธอรู้สึกแตกต่างจากพระเจ้า ความทะยานอยากทุกรูปแบบ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกแผดเผา เป็นผู้มีแต่กิเลส มีความต้องการ มีตัณหาราคะๆ แตกต่างจากความรัก เพศสัมพันธ์แตกต่างกับการอุทิศตัวเพื่อผู้อื่น เป็นการฉลองความรักระหว่างคน 2 คน แม้ว่ารูปแบบการกระทำจะดูเหมือนๆ กันแต่อย่าเข้าใจผิด

 
ทำนองเดียวกันอย่าผิดพลาดโดยขาดความรับผิดชอบ ยึดติดกับคำว่าเสรีภาพโดยประพฤติตัวแบบไม่รับผิดชอบ อิสรภาพ การหลุดพ้น ไม่ใช่การมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น ไม่ใช่การปล่อยตัวให้ตกต่ำไปจากชีวิตที่มีคุณธรรม การมีสิทธิต้องแลกมาด้วยราคาแสนแพง  บางคนฆ่าชีวิตผู้อื่นไปทั่วแล้วก็มาบอกว่าเป็นสิทธิและยังเป็นเสรีภาพอีกด้วย เสรีภาพไม่ได้หมายถึงเราไปตัดเสรีภาพของผู้อื่น ความสุขของเราไม่ใช่แลกมาด้วยความทุกข์ของผู้อื่น