รักร่วมเพศไม่ใช่สิ่งต้องห้าม

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ศูนย์ประชุมแห่งเฟรสโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 มิถุนายน 2544 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

 
 

ถ: ท่านอาจารย์ อะไรอยู่ในหัวข้อไม่ประพฤติผิดทางกามที่อยู่ในศีล 5 บ้าง? และสิ่งนี้รวมถึงรักร่วมเพศด้วยหรือไม่?

อ: ประพฤติผิดทางกามหมายถึง พวกเธอไม่ควรจะหมกมุ่นในกิจกรรมทางกายเหล่านี้มากนักและละเลยการปฏิบัติทางจิต หากพวกเธอเกิดรักใครสักคนหนึ่งซึ่งมีเพศเดียวกัน เธอก็ควรจะปฏิบัติอย่างปานกลางเช่นกัน รักร่วมเพศไม่ใช่สิ่งต้องห้าม มันคือแค่ว่า เธอควรจะมีความรัก ถ้าหากเธอรักจริงๆ ไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ดี ความรักเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าพวกเธอจะรักผู้หญิง ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง หรือระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง หรือระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย

 

เพราะว่าเรารัก เมื่อเรารัก มันเกิดขึ้นด้วยหัวใจและวิญญาณ เมื่อเรามีเพศสัมพันธ์เพียงเพื่อจุดมุ่งหมายของมันแค่นั้น มันเป็นเพียงแค่ทางร่างกาย มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านอารมณ์และภาระหน้าที่ มันไม่ได้เกี่ยวพันกับการยกระดับจิตใจ

ดังนั้นมันจึงไม่เป็นที่น่าพอใจ และมันทำให้ความรู้สึกเราเสื่อมถอยลง หลังจากนั้นเราไม่รู้สึกดี นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าประพฤติผิด ถ้าเธอมีคนรัก เธอควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งโดยการมีหลายๆ คน เป็นต้น เพราะว่าความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มา ไม่ควรนำมาใช้ในทางที่ผิด มันจะเป็นการดีกว่า ถ้าจะกระทำกิจทางเพศไปพร้อมกับความรัก เมื่อนั้นเธอจะรู้สึกดีกว่ามาก เธอจะรู้สึกสูงส่งกว่า คนส่วนมาก หลังจากบำเพ็ญทางจิตวิญญาณแล้ว จะกระทำกิจทางกายนี้เพียงเป็นครั้งคราวเพื่อจะมีบุตร เออ ฉันพูดไปไกลเกินไป (หัวเราะ) เก็บความรักของเธอ อะไรก็ตามที่เธอทำ ทำมันด้วยความรักแล้วมันจะดี (ปรบมือ)