การถือศีล 5 ก็เพื่อตัวเรา

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
27 เมษายน 2543 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วิดีทัศน์ # 686
  : ถ้าผมละเมิดศีล 5 หลังประทับจิตแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

: มันก็เหมือนกับถามฉันว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันมีชู้หลังจากที่แต่งงานกับภรรยาของฉัน ฉันควรตอบอย่างไรดี? ขอให้เธอตัดสินใจเอง ไม่มีใครบังคับเธอ เป็นตัวเธอเองและพระเจ้าเท่านั้น เธอทำสัญญากับพระเจ้า เธอพูดว่า "ฉันให้ความสำคัญกับท่านเป็นอันดับแรกของฉัน ฉันจะทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้รู้จักท่าน ฉันไม่ต้องการสิ่งของที่โง่ๆ ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้มีชีวิตรอด ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ฆ่าเพื่อนบ้านของฉัน ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่พูดปด ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งเสพติดและแอลกอฮอล์ ฉันเข้มแข้ง ฉันไม่ต้องการมึนเมาสิ่งเหล่านี้ ฉันสามารถมีความมึนเมาในพระเจ้า ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่าน"

ขอให้เธอตัดสินใจเอง นำเสนอตัวเธอในแบบมนุษย์ที่เธอต้องการนำเสนอ หากเธอเป็นผู้ที่ชอบนำเสนอตัวเองต่อทุกคนในแบบ "ฉันคือผู้ที่พูดปด ฉันคือผู้ที่เมาเสมอ เสพยาเสพติด และอะไรทั้งหมดนั้น ฉันคือผู้ที่ปรารถนาในภรรยาของเพื่อนบ้านของฉัน ฉันคือผู้ที่ชอบฆ่าและฆาตกรรมผู้คน" หากนั่นคือวิธีที่เธอต้องการนำเสนอตัวเธอ งั้นก็ไปทำเสียเธอเลือกมันเอง

แต่ถ้าเธอต้องการนำเสนอตัวเธอในแบบผู้รู้แจ้ง ผู้ที่ฉลาด ผู้ที่มีความสุข ผู้ที่ชอบช่วยเหลือ มีเมตตา เปี่ยมด้วยรัก มีความสัตย์ มันก็มีทางเลือกแบบนั้นเหมือนกัน มีทางเลือก 2 ทาง แต่มันเป็นทางเลือกของเธอเอง มันไม่ใช่ศีลของฉัน มันเป็นแนวทางของชีวิต มันเป็นทางเลือกที่เธอเลือกเพื่อนำเสนอตัวเธอต่อโลก ต่อพระเจ้า และต่อตัวเธอเอง เมื่อเธอมองดูบุคคลประเภทที่เธอต้องการดูในกระจก ไม่มีศีล : เราไม่ต้องการศีล เธอเองรู้ว่าเธอต้องการเป็นอะไร