ความมีค่าภายในเป็นสมบัติอันแท้จริง

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
27 เมษายน 2543 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วิดีทัศน์ # 686
  : แม้เราทั้งหลายต่างก็มีความเท่าเทียมกันในการสร้างสรรค์ของพระเจ้า ทำไมบางคนจึงทุกข์ทรมานมาก ในขณะที่คนอื่นซึ่งมีชีวิตที่ทำแต่ความชั่ว มีความมั่งคั่งทางวัตถุ?

: นั่นเป็นเพราะทางเดินต่างๆ กันที่เราได้เลือก  เมื่อเรามีความมั่งคั่งหรือมีความสุขสบายทางวัตถุไม่ได้หมายความว่าเราได้รับพระพร หรือเราดีอะไร  เพราะทันทีที่เราตายเราก็ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง  ถ้าเราได้ความรู้ทางจิตวิญญาณและความมั่งคั่ง นั่นคือสิ่งที่จีรังยั่งยืน

ดังนั้น อย่างอิจฉาผู้ที่ได้ทรัพย์สมบัติทางวัตถุเท่านั้น แต่ไม่มีอะไรสำหรับวิญญาณของพวกเขา เพราะในไม่ช้าพวกเขาก็จะว่างเปล่า  แต่เธอ แม้ว่าเธอจะไม่มีทรัพย์สมบัติทางวัตถุมากมาย แต่เธอก็ร่ำรวยในหัวใจของเธอๆ มีความรักยิ่งใหญ่ ความเมตตายิ่งใหญ่ ความรู้และปัญญายิ่งใหญ่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า หรือพระเยซู พวกท่านเดินเท้าเปล่า พวกท่านไม่มีเงิน ไม่มีรถยนต์ พวกท่านไม่มีอะไรเลย แต่ผู้คนก็กราบแทบเท้าเพื่อบูชาพวกท่าน  2-3,000 ปีต่อมา ผู้คนยังคงฟังทุกสิ่งที่พวกท่านได้ตรัสและบูชาพวกท่าน ตกลงใครรวยกว่า มหาเศรษฐี หรือพระเยซูและพระพุทธเจ้า? เธอรู้คำตอบอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่น เราต้องรู้ว่าเรามีค่าอะไรภายใน นั่นคือสิ่งสำคัญ