เทวดาต่างๆ : เทพารักษ์

 
ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
9 มีนาคม 2537 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วิดิทัศน์ # 409
 

:  ท่านอาจารย์ ฉันมีคำถามเกี่ยวกับเทวดา ทุกวันนี้มีหนังสือมากมายที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องเทวดา เทพารักษ์ และสรรพสัตว์ที่พิเศษซึ่งอยู่ที่นี่เพื่อพวกเรา เพื่อว่า เมื่อเรามีความยุ่งยากและปัญหาต่างๆ เราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเทพารักษ์ ท่านอาจารย์เชื่อหรือไม่ว่ามีเทพารักษ์สำหรับจุดประสงค์ชนิดนี้? และเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีเทพารักษ์สำหรับเรา?

:  เธอสามารถสั่งมาได้: สั่งทางไปรษณีย์โดยรับประกันคืนเงิน (เสียงหัวเราะ) ฉันเชื่อว่ามีเทวดาตามที่เราเรียกว่าเทพารักษ์ เทพหรือเทพธิดาน้อย มีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 สวรรค์สั่งมาให้ช่วยเหลือพวกที่มีศีลธรรมหรือผู้ที่อ่อนแอ หรือผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้า โดยที่มีหรือไม่มีอาจารย์ ผู้ที่มีศีลธรรมและมีคุณธรรมมาก มีเทวดาคอยช่วยเหลือพวกเขา ซึ่งจะทำเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ กัน

แต่ผู้ที่มีพลังอาจารย์เป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สุด เร็วที่สุด และมักมีพลังมากกว่าและสามารถช่วยเหลือในสถานการณ์ส่วนใหญ่  เทวดาองค์อื่นๆ มีพลังจำกัด  เพราะพวกท่านต้องพิจารณากรรมของบุคคลว่าบุคคลนั้นสมควรหรือไม่สมควร  พลังอาจารย์ไม่ได้พิจารณาเรื่องนั้น  ทันทีที่คนนั้นเป็นลูกศิษย์และต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา/หล่อนอย่างจริงใจ อาจารย์ก็จะช่วยเหลืออยู่ดี  ดังนั้น  บางครั้งอาจารย์จึงส่งพวกที่เรียกว่าเทวดามาช่วยเหลือผู้คน รวมทั้งลูกศิษย์ของท่านด้วย และอาจารย์เองก็ช่วยเหลือลูกศิษย์ด้วยตัวของท่านเองโดยใช้นิรมานกายซึ่งมีพลังมากที่สุด ทุกคนต้องเปิดทางให้เมื่ออาจารย์อยู่ที่นั่น (เสียงปรบมือ)

เทพารักษ์ประเภทที่ 2 เป็นจิตวิญญาณที่ตายไปแล้ว ซึ่งได้ออกไปนอกโลกนี้แล้วแต่ยังคงอยู่ในช่วงฝึกหัด หรือมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีความเกี่ยวดองกับพวกเขา  หรืออาจเกี่ยวข้องกับญาติหรือเพื่อน หรือนักเรียนของพวกเขา หรือผู้ที่มีอาชีพเดียวกับเขา  เพื่อช่วยเหลือให้พวกเราพัฒนาความสามารถพิเศษและการศึกษาต่อไป  โดยช่วยเหลือแบบอยู่เบื้องหลัง ตกลง ก็มีสรรพสัตว์ 2 ประเภทที่ช่วยเหลือเราคือ พวกเทวดาที่มาจากสวรรค์และพวกที่ตายไปแล้ว  แบบว่ามีลำดับขั้นของพวกเทวดา แต่พวกมนุษย์ที่กลายเป็นเทวดาได้รับประโยชน์จากพระเจ้ามากกว่า

เทวดายังถูกสร้างด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากมนุษย์ เทวดาถูกทำลายได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อจักรวาลทั้งจักรวาล  เพราะเทวดาไม่มีคุณสมบัติที่จีรังยั่งยืนซึ่งมนุษย์มี  ดังนั้น ตำแหน่งของเทวดาจึงไม่สูงกว่าตำแหน่งของมนุษย์ๆ มีตำแหน่งสูงกว่า  เทวดาถูกสร้างขึ้นมาได้ (ท่านอาจารย์ดีดนิ้ว แสดงให้เห็นถึงว่า "มันทันทีทันใด") ถูกทำลายได้ ถูกสั่งได้ ถูกทำให้เพิ่มจำนวนได้ ถูกทำให้ลดจำนวนได้ แต่สำหรับมนุษย์นั้นไม่ได้เพราะเรามีความจีรัง (เสียงปรบมือ)