การทำสมาธิสามารถเผยความลับของการตาย

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย
 วันที่  4 ธันวาคม 2537 ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

 

ถ: เขาอยากจะถามท่านว่าเขาจะมาเกิดใหม่อีกหรือเปล่าหลังจากที่ตายไปแล้ว เมื่อก่อนนี้เขาฟังพระองค์หนึ่งเทศน์สอนแต่เนื่องจากพระองค์นั้นยังไม่ตาย แล้วเขารู้ได้อย่างไรว่าเรากลับมาเกิดอีก? เราจะเชื่อเขาได้อย่างไร?

อ: พระทั้งหลายไม่ควรจะถูกสงสัยเพราะว่าพวกท่านเทศน์สอนจากปัญญาของพุทธะ และร่ำเรียนมาจากพระสูตรต่างๆ และบางทีพวกท่านอาจจะเรียนรู้มาจากการฝึกสมาธิของพวกท่านก็ได้ ถ้าหากว่าพวกท่านฝึกสมาธิ เราไม่จำเป็นต้องตายเพื่อจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากความตาย แน่นอน บางคนถามฉันว่า “จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันตายแล้ว?” ฉันก็บอกพวกเขาไปเหมือนกันว่า “ฉันยังไม่ตายเลย ฉันไม่รู้หรอก” แต่เวลาเราทำสมาธิ เราสามารถไปถึงระดับต่างๆ มากมายของความเข้าใจและของสภาวะความดำรงอยู่ ตอนนั้นเราก็สามารถรู้ว่าคนเกิดใหม่หรือว่าไม่เกิดใหม่หลังจากตาย 

นี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะตรวจดู ไม่มีปัญหา ถ้าเธออยากจะพิสูจน์ เธอก็มาศึกษากับธรรมวิถีกวนอิมได้ และเธอจะรู้ด้วยตัวเอง มันเป็นการดีที่จะตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยิน และที่เราไม่เชื่ออะไรไปแบบไม่ไตร่ตรอง แบบนั้นเป็นการฉลาดมาก วิธีที่เธอทำนั้นฉลาดมาก แต่แทนที่จะแค่สงสัยพระหรือว่าแค่ตั้งคำถามเท่านั้น เราจะต้องหาวิธีที่จะรู้คำตอบ วิธีที่จะตรวจดูมันด้วย

ถ: ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร?

อ: ถ้าฉันบอกว่าฉันรู้เขาก็จะถามฉันว่า “ท่านยังไม่ตายแล้วท่านรู้ได้อย่างไร?” จากพระสูตรทางศาสนาฉบับต่างๆ หลังจากตายแล้วคนมีชีวิตแบบต่างๆ กัน แล้วแต่ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรในปัจจุบัน ถ้าเราใช้ชีวิตที่มีคุณธรรมและฝึกบำเพ็ญปฏิบัติปัญญา เราก็จะไปยังระดับของการดำรงอยู่ที่สวยงามและสงบสุขมาก ถ้าชีวิตของเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของความรักและความเสียสละเราก็จะไปยังระดับของการดำรงอยู่ที่ต่ำกว่า ต่ำแค่ไหน สูงแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณธรรมแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหน หรือเสียหายแค่ไหน

มีหนังสือหลายเล่มในสมัยใหม่นี้เกี่ยวกับเรื่องการเห็นภาพหลังความตายของผู้บำเพ็ญคนต่างๆ และก็มีหนังสือมากมายจากคนธรรมดาที่ตายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในทางการแพทย์ แล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่และเล่าเรื่องราวต่างๆ ของพวกเขา เพราะฉะนั้นเธออาจจะหาอ่านในห้องสมุดได้