ศาสนาใดเป็นศาสนาที่เราสามารถค้นพบสัจธรรม

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  ฮ่องกง
วันที่  8 กรกฎาคม  2532 (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

 

ถ: ปัจจุบันมีศาสนามากมาย ไม่ทราบว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่เราสามารถค้นพบสัจธรรม?

อ: การที่จะค้นพบสัจธรรมจะต้องพบอาจารย์ผู้รู้แจ้งก่อน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาศาสนาแต่อย่างใด ทุกศาสนาดีหมด  แต่การเสาะหาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเป็นการดีที่สุด (ทุกคนปรบมือ) อย่างเช่น ที่ประเทศอินเดียในสมัยก่อนก็มีศาสนามากมาย แล้วเหตุใดจึงต้องไปหาพระศากยมุนีพุทธเจ้าอีก เป็นเพราะท่านเป็นอาจารย์ผู้รู้แจ้ง พวกเธอมาเรียนกับอาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนความเชื่อถือในศาสนาของตน บุคคลที่เป็นคริสต์ยังคงนับถือพระเยซู เชื่อมั่นในพระเจ้าต่อไป บุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ ยังคงเชื่อมั่นว่าพุทธะสูงส่งที่สุดต่อไป พุทธะสูงส่งที่สุดหมายถึงพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด หรือพุทธะเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดก็เหมือนๆ กัน เพียงใช้ชื่อเรียกที่ต่างกันเท่านั้น จากนั้นขอเพียงพวกเราเชื่อมั่นพลังที่สูงส่งที่สุดที่อยู่ภายในของเราก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คอสตาริกา
16 ธันวาคม 2533 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

หากทุกคนบำเพ็ญในสิ่งที่พระคัมภีร์ หรือพระพุทธสูตรสอนไว้อย่างแท้จริง พวกเขาจะไม่มีวันทะเลาะกัน และทุกๆ ศาสนาจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และเลี้ยงฉลองอยู่ในโบสถ์อันเดียวกัน พระสันตะปาปาจะมาเยี่ยมที่วัด และพระสงฆ์จะไปเยี่ยมที่โบสถ์และจะไม่มีปัญหาใดๆ

ศาสนามีอยู่เพียงศาสนาเดียว นั่นคือศาสนาแห่งพระเจ้า แห่งความรัก แห่งความเข้าใจ โบสถ์มีอยู่เพียงโบสถ์เดียว วัดเดียว นั่นคือวัดแห่งการรู้แจ้ง มาที่วัดนั้นสิ แล้วเมื่อนั้นเราจะรู้จักทุกๆ ศาสนาของโลก