การกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เอเธนส์ ประเทศกรีก
 วันที่ 20 พฤาภาคม 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

 

ถ: ท่านเชื่อในการตัดสินครั้งสุดท้ายและการมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูหรือไม่?

: การตัดสินครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเราจากโลกวัตถุนี้ไปแล้ว ณ เวลานั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือเลวที่เราได้ทำในชีวิตนี้จะกระพริบอยู่ต่อหน้าเราในแบบที่คล้ายกับเป็นเวลาไม่กี่วินาที เราจะพบว่าตัวเรายืนเป็นเหมือนผู้พิพากษาของตัวเราเอง และเนื่องจากว่าตั้งเดิมแล้วเราทั้งหมดคือพระเจ้า เราจึงต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราได้เลือก หรือยังไม่ได้เลือกในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่

และสำหรับเรื่องการกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูนั้น พระองค์ได้มาอยู่ตลอดเวลา พระองค์อยู่ภายในตัวเราทุกคน และเมื่อไรก็ตามที่เราได้ปลุกพลังพระคริสต์นี้ นั่นก็คือการมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์