การคิดในแง่บวกจะเปลี่ยนแปลงกรรมได้หรือไม่

 
ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ที่ลอส แองเจลิส สหรัฐอเมริกา
15 มีนาคม 2539 (เดิมเป็นภาษาอังกฤษ)
 

: ฉันเห็นในธรรมสารเมื่อไม่นานมานี้ที่อาจารย์กล่าวเน้นเรื่องความสำคัญของการคิดในแง่บวก ฉันเห็นว่าจุดๆ นี้แจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ฉันทราบว่า การคิดในแง่บวกนั้นจะสามารถขับดันพลังงานแง่บวกออกมาโดยรอบ และจะป้องกันความคิดในแง่ลบรอบๆ ตัว มันมีความเกี่ยวข้องอันใดหรือไม่กับผลกรรม? คือ ฉันอยากจะทราบว่าการคิดในแง่บวกจะสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมได้หรือไม่?

: บางครั้งก็เปลี่ยนแปลงได้ แต่บางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากรรมนั้นหนักหนาขนาดไหน และเธอคิดในแง่บวกจริงอย่างไร  พลังของความคิดนั้นไม่ใช่แค่เพียงเธออยากจะคิดในแง่บวกแล้วมันจะเป็นบวกเท่านั้น  มันขึ้นอยู่กับว่าเธอมีเงินที่จะจ่ายเพื่อความต้องการอะไรแล้วจะได้มันมา เธอต้องจ่ายเงินเพื่อมันด้วย  ทำนองเดียวกันกับการที่เธอคิดในแง่บวก แต่ว่าจิตใจของเธอไม่เข้มแข้งพอที่จะลงทุนลงแรงไปควบคุมสมองให้คิด ฉะนั้น ถึงแม้เธอจะคิด มันก็เป็นความคิดเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวเดียว มันไม่ก่อผลอันใด

ฉะนั้น เราจึงต้องทำสมาธิ เราต้องทำตัวเราให้เกิดพลังของความตั้งใจอีกครั้งเพื่อให้จิตจดจ่อเข้าด้วยกัน และเมื่อเราได้จดจ่อและเพ่งถึงพลังที่จะจัดการไปในทางใดๆ ที่เราต้องการ หรือเพื่อประสงค์อะไรก็ตามแต่มันจะเปี่ยมไปด้วยพลัง  ซึ่งแต่ก่อนนั้น ไม่ว่าเธอจะต้องการอะไรก็ตาม หรือคิดอะไรก็ตาม มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นไม่มีพลังอะไร ดังนั้น ผู้คนเพียงแค่ตั้งความหวังในแง่บวก แต่ก็ไม่เห็นจะสำเร็จ ไม่เกิดอะไรขึ้นมา แล้วเราก็จะมาสงสัยกันว่าใครกันที่พูดไว้ว่าความคิดในแง่บวกจะเป็นผล แต่มันก็ไม่ใช่ว่าใครพูด ใครผิด ไม่ใช่ว่าคนที่คิดแล้วพูดจะผิด บุคคลที่บำเพ็ญต่างหากที่ผิด เขาไม่มีพลังพอแม้กระทั่งจะคิดถึงเรื่องลบหรือเรื่องบวกเลย