ไข่มุกแห่งปัญญา


การติดต่อโดยตรงกับพระเจ้า
นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในบั้นปลาย

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่,
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
(
วันที่ 6 มิถุนายน 2542)
วีดิทัศน์ที่ 662

 

พระเจ้านั้นไร้รูปทรง ถึงแม้ว่าพระองค์สามารถปรากฏเป็นรูปทรงทางกายภาพและเหนือธรรมชาติได้ เพื่อเราจะได้สามารถคุ้นเคยกับพระองค์ และพูดกับพระองค์ และแม้กระทั่งบ่นให้พระองค์ฟังได้  เรายังสามารถได้ยินคำแนะนำของพระองค์ได้ และมีปัญญามากขึ้น เพื่อเราจะได้ดูแล ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้ดีขึ้น และนั่นคือวิธี ที่เรากลายเป็นดั่งนักบุญและผู้ทรงปัญญา

               ในอดีตกาล ผู้คนกลายเป็นชายหรือหญิงทรงปัญญา เพราะติดต่อโดยตรงกับพระเจ้า ได้รับคำสอนโดยตรงจากผู้สูงสุด ดังนั้น ในเบื้องต้น เมื่อเราแรกรู้จักกับพระเจ้า พระองค์อาจปรากฏต่อเราเป็นแสง พระองค์อาจตรัสกับเราโดยภาษามนุษย์ หรือโดยสัญชาตญาณในจิตใจของเรา แต่ในภายหลัง พระองค์จะยกระดับเราสูงขึ้น ๆ จนกระทั่ง เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และนั่นคือ เมื่อเราสามารถประกาศได้ว่า ฉันและบิดาของฉันเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นวิธี ที่พระเยซูเจ้าของเรานั้น ไปถึงพระเจ้า  

 


 

ไข่มุกแห่งปัญญา :
ชื่นชมพระเจ้ามาถึงโดยการรู้จักอาจารย์
เราเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นพระเจ้า
พระเจ้าสามารถพบได้ทุกวันและทุกแห่ง
การติดต่อโดยตรงกับพระเจ้า นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในบั้นปลาย