ความรักในรูปการกระทำ

รายงานจาก อินโดนีเซีย

ภัยพิบัติมีจำกัด แต่ความเมตตาของพระเจ้ามีไม่จำกัด

โดยเมดานและกลุ่มข่าวจาการ์ต้า (ต้นฉบับเป็นภาษาอินโดนีเซีย)

ช่วงที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติหลายครั้งตามกันมา เป็นจุดสนใจของชาวโลก และได้กำลังบรรเทาทุกข์ขยายตัวจากนานาประเทศ เหตุการณ์ที่ว่ารายแรกคือ แผ่นดินไหวที่นาไมล์เดือนพฤศจิกายน 2547 ตามด้วยสึนามิที่อาเจะห์วันที่ 26 ธันวาคม 2547 และแผ่นดินไหววัดได้ 8.7 ริคเตอร์ที่จู่โจมเกาะไนแอส ตอนเที่ยงคืนวันที่ 28 มีนาคม 2548

ไนแอส เป็นเกาะเล็กอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลออกจากฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตรา เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อในด้านวัฒนธรรมตกทอด รวมทั้งเป็นสถานที่เด่นของนักเล่นกระดานโต้คลื่น เนื่องจากอยู่ห่างไกล อย่างไรก็ดีจะใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง เดินทางทางเรือจากท่าเรือสิโบลก้าทางเหนือของสุมาตราถึงเมืองหลวงของกูนัง สิโตลิ

วันที่ 28 มีนาคม แผ่นดินไหวที่กูนัง สิโตลิ สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบ้าน 3 ชั้น จำนวนหลายๆ หลัง ผู้ที่อาศัยอยู่เกือบทั้งหมดเสียชีวิตเมื่อบ้านพังลงมา ประมาณว่ามี 1,000 คนเสียชีวิตในเมืองนั้น ยังมีบางคนที่ถูกฝังอยู่ใต้กองหินหรืออิฐ นอกเหนือจากนั้น การสัญจร การสื่อสารทางโทรศัพท์ และไฟฟ้าถูกตัดขาดไปหลายอาทิตย์ หลังจากแผ่นดินไหวจู่โจม

เมื่อทราบถึงสถานการณ์จากรายงานข่าวท้องถิ่น ผู้ติดตามท่านอาจารย์ชาวอินโดนีเซีย ได้ติดต่อสภากาชาดระหว่างประเทศเพื่อจัดเตรียมพลังบรรเทาทุกข์ในไนแอส และจัดซื้อคุกกี้ ขนมปังกรอบสำหรับเด็ก นมผงสำเร็จรูป น้ำแร่ ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน หน้ากาก ถุงมือ ยา และสิ่งอื่น ๆ จากการร่วมกับสภากาชาด สิ่งที่จำเป็นด่วนที่สุด เช่นหน้ากาก ถุงมือและยา ถูกส่งทางอากาศไปไนแอสทันที สำหรับสิ่งอื่น ๆ ได้ถูกซื้อตามกันไปส่งขึ้นรถบรรทุกไปที่บริเวณเกิดเหตุ

อาสาสมัครจำนวนมากจากต่างชาติและคนท้องถิ่น พากันมาช่วย บางกลุ่มช่วยในขบวน การอพยพผู้ประสบเคราะห์กรรม กลุ่มอื่นช่วยแจกจ่ายสิ่งบรรเทาทุกข์ เราทำงานร่วมกัน และแบ่งปันวัสดุกับหน่วยงานคริสเตียนท้องถิ่น ที่ทำงานบรรเทาทุกข์ในไนแอสอย่างถูกกาลเทศะ เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยบรรเทาทุกข์ร้อนแก่ผู้รับเคราะห์ในภัยพิบัติ และขอให้สันติภาพและความปรองดอง แผ่กระจายทั่วไปในอินโดนีเซีย  


ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหว
โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของท่านในไนแอส อินโดนีเซีย

รายละเอียด
จำนวนเงิน
ภาคผนวก
อาหาร:  นม นมถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขนมอบสำหรับผู้ใหญ่และทารก น้ำดื่มขวด ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
105,954,500.00
 A~C
อุปกรณ์ปรุงอาหาร:  จาน ถาด ทัพพี กระทะเหล็ก ถังน้ำ เตา ช้อนปรุงอาหาร ถ้วยพลาสติก ถุงพลาสติกใหญ่ มีดหั่นผัก
4,285,500.00
D
ยาและอุปกรณ์การแพทย์
24,336,000.00
E~J 
ค่าขนส่งและค่าแรงงาน
11,950,000.00
K, L 
จำนวนทั้งสิ้น: Rp146,526,000.00 (ประมาณ 15,756.00 ดอลลาร์สหรัฐ)

  (Unit: Indonesian Rupiah)ความรักในรูปการกระทำ
สหรัฐอเมริกา | อินโดนีเซีย | ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวในไนแอส อินโดนีเซีย | สหราชอาณาจักร
 สารบัญ