เรื่องราวของท่านอาจารย์

   
  อาจารย์ถวายของบูชาแก่พุทธะ
  เรื่องจริงในสมัยเด็กของท่านอาจารย์
  จิตใจของนักบุญ การกระทำของนักบุญ
  อนุตราจารย์ชิงไห่-ตัวอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านความเมตตาต่อชีวิตทุกชีวิต 
  ความรักละเอียดอ่อนที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง
  ความรักและความไร้ตัวตนเป็นเครื่องหมายในความรักเพื่อนมนุษย์ของท่านอาจารย์