กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที
 
บทนำ
ชีวประวัติของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ความลี้ลับของโลกเหนือโลก
การประทับจิต: ธรรมวิถีกวนอิม
ประโยชน์ของการทานวีแกน
สิ่งตีพิมพ์
วิธีติดต่อกับเรา
 
บทนำ
 

 
ตลอดทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมามนุษยชาติได้รับการมาเยือนจากบุคคลผู้มีความประเสริฐอยู่เสมอ  วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของบุคคลเหล่านี้ก็คือการยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้นนั่นเองผู้มาเยือนเหล่านี้ได้แก่ ระเยซูคริสต์ พระศยมุนีพุทธเจ้า และพระโมฮัมเหม็ด บุคคลทั้ง 3 นี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พวกเรา แต่ก็ยังมีบุคคลอื่นๆ อีกจำนวนมากซึ่งเราไม่รู้จักชื่อ บางท่านก็เทศน์สอนในที่สาธารณะและมีผู้คนรู้จักบ้าง ในขณะที่บางคนแทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ท่านเหล่านี้ได้รับการขนานนามแตกต่างกันไปตามยุคสมัย และในดินแดนต่างๆ กัน อาจจะมีผู้เรียกท่านว่า อาจารย์, ผู้อวตารลงมา,ผู้รู้แจ้ง,ผู้ช่วยให้รอด,พระแม็สสิอาห์,พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์, ผู้นำข่าวสาร, กูรู, นักบุญผู้มีชีวิต หรืออะไรทำนองนี้ ท่านเหล่านี้มาก็เพื่อนำสิ่งที่เรียกว่า การรู้แจ้ง  การช่วยให้รอด  การตระหนักรู้  การหลุดพ้น หรือการตื่นขึ้น มามอบให้แก่เรา คำพูดที่ใช้อาจจะแตกต่างกันแต่แก่นแท้ล้วนหมายถึงสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้ ผู้มาเยือนจากเบื้องบน ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญา มีความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม และมีพลังที่จะยกระดับมนุษยชาติเช่นเดียวกับผู้มาเยือนที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งในอดีต ก็ได้มาอยู่กับพวกเราแล้ว  กระนั้นก็ดีการปรากฏตัวของท่านเหล่านี้ก็ยังมีผู้คนรู้กันน้อยมากหนึ่งในท่านเหล่านี้ก็คือ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ นั่นเอง
 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ดูไม่น่าจะเป็นผู้ที่คนทั้งหลายรู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะนักบุญผู้ยังมีชีวิตอยู่เลย ท่านเป็นเพียงสตรีคนหนึ่งและผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆจำนวนมาก  และก็ยังเชื่อมั่นในตำนานความเชื่อซึ่งกล่าวกันว่าผู้หญิงไม่สามารถจะเป็นพุทธะได้  ท่านเป็นชาวเอเซียและชาวตะวันตกจำนวนมากก็คาดหวังว่าผู้ที่จะมาช่วยพวกเขาให้รอดคงจะหน้าตาคล้ายๆ พวกเขา อย่างไรก็ดีพวกเราทุกคนซึ่งมาจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก และมีพื้นฐานทางด้านศาสนาแตกต่างกันมากมาย  เมื่อได้มารู้จักท่านและปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้ว พวกเราต่างก็ทราบดีว่าท่านคือใครและท่านเป็นอะไร  ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้เรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยความคิดที่เปิดกว้างและจิตใจที่มีความจริงใจ  นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยเวลาและความตั้งใจอีกด้วยเท่านั้นเองไม่มีอะไรอื่นอีก

 

คนจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเลี้ยงชีพและดูแลเอาใจใส่ความต้องการทางด้านวัตถุ  เราพยายามทำงานเพื่อให้ชีวิตของเราและของคนที่เรารักมีความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  และเมื่อมีเวลาเราก็หันมาสนใจด้านการเมือง กีฬา ดูโทรทัศน์ หรือสนใจเรื่องราวอื้อฉาวที่เป็นข่าวล่าสุด  แต่สำหรับพวกเราที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพลังแห่งความรัก  ซึ่งได้มาจากการติดต่อโดยตรงกับสิ่งที่สูงส่งภายใน ย่อมรู้ดีว่าชีวิตมีอะไรมากกว่านั้น พวกเรารู้สึกว่ช่างเป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆ ที่ไม่ค่อยมีใครทราบข่าวดีกันมากนัก  ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากทั้งมวลในชีวิตนั้นมีคำตอบอยู่แล้วซึ่งกำลังนั่งคอยเราอยู่เงียบๆ ภายใน พวกเราทราบดีว่าสวรรค์อยู่ห่างจากเราเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้น   ขอให้ผู้อ่านทุกท่านโปรดให้อภัยพวกเราด้วย หากพวกเรากำลังออกไปทางด้านซึ่งมีความกระตือรือร้นมากเกินไป  และอาจจะพูดในบางสิ่งที่ระคายความรู้สึกนึกคิดหรือเหตุผลความคิดอ่านของท่าน   แต่สำหรับพวกเราแล้วเป็นเรื่องยากมากที่เราจะเงียบเฉยอยู่ ในเมื่อเราได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นมาและได้รู้ในสิ่งที่เราได้รู้มา

 

พวกเราซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นศิษย์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เป็นผู้บำเพ็ญธรรมวิถีของท่าน (ธรรมวิถีกวนอิม ขอมอบหนังสือตัวอย่างนี้แก่ท่านผู้อ่าน ด้วยความหวังว่าหนังสือนี้จะสามารถช่วยนำท่านเข้าไปใกล้การบรรลุถึงความสุขความพอใจอันสูงส่ง และศักดิ์สิทธิ์ด้วยประสบการณ์ของตัวท่านเอง  ไม่ว่าสิ่งที่ท่านได้รับจะมาจากอาจารย์ของเราหรือผู้อื่นใดก็ตาม

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่สอนความสำคัญของการปฏิบัติสมาธิ การเพ่งเข้าสู่ภายใน และการสวดอธิษฐาน ท่านอธิบายว่าเราต้องค้นพบตัวตนภายในอันสูงส่งของเรา เราจึงจะสามารถมีความสุขในชีวิตนี้ได้อย่างแท้จริง ท่านบอกเราว่าการรู้แจ้งไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อม หรือว่าเกิดขึ้นได้เฉพาะกับผู้ที่ปลีกตัวจากสังคมไปบำเพ็ญอย่างโดดเดี่ยวเท่านั้น งานของท่านก็คือการปลุกตัวตนภายในอันสูงส่งของเรา โดยที่เรายังดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ท่านกล่าวว่า "มันเหมือนกับว่า เราทุกคนรู้สัจธรรมอยู่แล้วเพียงแต่เราลืมไป  ดังนั้น บางครั้งจึงต้องมีใครมาช่วยเตือนเราถึงวัตถุประสงค์ของชีวิตเรา ให้รู้ว่าทำไมเราจึงต้องค้นหาสัจธรรม ทำไมเราจึงต้องปฏิบัติสมาธิ และทำไมเราจึงต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือพุทธะ หรือบุคคลใดก็ตามซึ่งเราคิดว่ามีพลานุภาพสูงสุดในจักรวาล"  ท่านอาจารย์ไม่ได้ขอให้ใครเชื่อตามท่านๆ เพียงแต่มอบการรู้แจ้งของท่านให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้คนอื่นๆ ได้รับการหลุดพ้นสูงสุดของตนเอง

 

หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำคำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผู้อ่านโปรดทราบด้วยว่าการบรรยายธรรม ความเห็น และถ้อยคำต่างๆของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ซึ่งบรรจุอยู่ในหนังสือนี้  เป็นคำพูดของท่านซึ่งได้รับการบันทึก ถอดความ และบางครั้งก็แปลมาจากภาษาอื่น  แล้วจึงมาเรียบเรียงเพื่อการจัดพิมพ์ เราขอแนะนำให้ท่านฟังเทปหรือชมวิดีโอเทปของจริง แล้วท่านก็จะได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์กว่ามากจากการได้สัมผัสใกล้ชิด มากกว่าที่จะอ่านคำพูดที่เขียนไว้เป็นอักษรเท่านั้น  แต่แน่นอนประสบการณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือการได้เห็นตัวท่านอาจารย์จริงๆ

 

สำหรับบางคนนั้น ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ก็คือแม่ของเขา แต่สำหรับบางคนท่านอาจจะเป็นพ่อของเขา และสำหรับคนอื่นๆ อีกหลายคนแล้วท่านคือที่รักของพวกเขา และอย่างน้อยที่สุดท่านก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถมีได้ในโลกนี้ ท่านมาอยู่ ณ ที่นี้ ก็เพื่อให้บางสิ่งบางอย่างแก่เราไม่ใช่เพื่อมารับ ท่านไม่รับเงินบริจาคใดๆ เลยในการเทศน์ การสอนและการช่วยเหลือต่างๆ หรือแม้แต่การประทับจิต สิ่งเดียวที่ท่านจะรับจากเราไปก็คือ ความทุกข์ ความเศร้าโศก และความเจ็บปวดของเรา แต่ว่าเฉพาะในกรณีที่เราต้องการเช่นนั้นเท่านั้น

 
ชีวประวัติอนุตราจารย์ชิงไห่
ความลี้ลับของโลกเหนือโลก (ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก วันที่ 26 มิถุนายน 2535)