คำถามคำตอบที่เลือกสรร

อาจารย์ที่มีชีวิตเป็นศาสดาของยุค

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
สัมภาษณ์กับผู้รายงานจากเครือข่ายโทรทัศน์อิหร่าน เคปทาวน์ แอฟริกาใต้  
วันที่ 2 ธันวาคม พ.. 2542 ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
วิดีทัศน์ที่ # 676

: ท่านคิดว่า อิสลามเป็นสาสน์ที่ถูกส่งลงมาจากพระเจ้าผ่านศาสดามะหะหมัดหรือ?

: ใช่แล้ว มันมาจากพระเจ้าอย่างแน่แท้ มันมิได้มาจากพระมะหะหมัด บุคคล ในทางกาย  มันคือพระเจ้าภายในพระองค์และพระเจ้าของทั้งหมด  ที่ประสานกัน แล้วตรัสผ่านกรอบอันเป็นกายเนื้อของพระองค์  นั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระมะหะหมัด  ท่านเป็นศาสดาในเวลานั้น  ท่านคือผู้หนึ่งและผู้เดียวในเวลานั้น

แต่พระเจ้าจะต้องส่งพระมะหะหมัดลงมาจำนวนมากมายหลายองค์ในยุคสมัยที่แตกต่างกันไป เพื่อย้ำเตือนบุตรหลานของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  เพราะเรามิได้โชคดีนัก ที่ได้เกิดในยุคสมัยของศาสดามะหะหมัด  เรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ ดังนั้นจะต้องมีผู้ที่ย้ำเตือนเราอยู่ตลอดเวลา เช่น ผู้ที่สืบทอดต่อมาจากพระมะหะหมัด  แต่ผู้ที่สืบทอดต่อมาจากพระมะหะหมัดหรือพระคริสต์ มิได้จำเป็นว่าจะเกิดในอิสราเอลหรือตุรกีเสมอไป  พวกท่านเกิดทุก ๆ ที่ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าว่า จะให้ประโยชน์กับลูก ๆ ในเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันไป  นั่นคือพระประสงค์ของสวรรค์

ทุกศาสนาเป็นของพระเจ้า

: ถ้าศาสนาที่แตกต่างกันทั้งหลายมาจากพระเจ้า ถ้าเช่นนั้น มีสาสน์ที่แตกต่างกันมากมายจากพระเจ้าหรือ และทุก สาสน์ดีหรือไม่?

: ทุก ๆ สาสน์จะชี้นำไปสู่สิ่งหนึ่งเดียว ซึ่งคือพระเจ้า  และทุก ๆ สาสน์จะบอกให้เราหาพระเจ้าในขณะที่ยังมี ชีวิตอยู่  คัมภีร์อัลกุรอ่านมีกล่าวไว้ว่า ทุกศาสนาเป็นของพระเจ้า

: แต่ที่เราเห็นในขณะนี้ ไม่ใช่ต้นกำเนิดของมัน  เพราะคัมภีร์อัลกุรอ่านอันศักดิ์สิทธิ์ยังมีกล่าวไว้ว่า ศาสนา เดียวสำหรับพระเจ้า คือศาสนาอิสลาม และไม่ใช่ศาสนาอื่น ๆ

: นั่นถูกต้องถูกต้อง 100% ที่จะกล่าวว่า ไม่มีศาสนาอื่น เพราะ ณ เวลานั้น พระมะหะหมัดกำลังถ่ายทอดคำสอนโดยตรงจากพระเจ้า  ดังนั้น สำหรับพวกที่เชื่อมั่นพระมะหะหมัด เมื่อพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และผู้ที่ได้รับคำสอนโดยตรงจากพระองค์นั้น อิสลามคือคำสอนแท้จริงหนึ่งเดียว เพราะท่านอาจารย์นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ และถ่ายทอดคำสอนแท้โดยตรง  ศาสนาอื่นใดจากก่อนเวลานั้น เป็นเพียงทฤษฎี

ดังนั้น สมัยที่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ ศาสนานั้นแท้จริง  เพราะมีคำสอนโดยตรง ผู้คนสามารถเห็น แสงและติดต่อกับพระเจ้าได้  แต่เมื่อท่านอาจารย์ใดล่วงลับไปแล้ว ก็จะต้องมีศาสดาองค์อื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสดาองค์สุดท้ายหรือศาสดาองค์แรก จะต้องมาและเชื่อมต่อผู้คนกับพระเจ้าอีกครั้ง  และสำหรับผู้คน ณ เวลานั้น นั่นก็จะเป็นศาสนาแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว

เห็นพระเจ้าแล้วการโต้เถียงทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนาจะสิ้นสุด

: แต่นั่นเป็นความขัดแย้งอย่างแท้จริงเลยกับสาสน์ของคัมภีร์อัลกุรอ่าน

: เฉพาะเพราะท่านยังมิได้เห็นพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงถกเถียงเกี่ยวกับคำพูด และแนวความคิด และทฤษฎี  หากท่านเพียงหลับตาของท่านลงไป ฉันสามารถช่วยให้ท่านเห็นพระเจ้าได้ในชั่วพริบตา  และเมื่อนั้น ท่านจะสามารถพูดคุยกับพระองค์ และถามพระอัลเลาะห์ของท่านได้ว่า อะไรคือความจริง อะไรคือสัจธรรม?”  ท่านช่างเคร่งศาสนามาก ๆ และทุ่มเทยิ่งนัก และฉันรู้สึกประทับใจในศรัทธาของท่าน  แต่ยังมีสิ่งหนึ่งขาดไป คือพระเจ้า เราพูดเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา เราพูดเกี่ยวกับศาสดาองค์สุดท้าย และเราพูดเกี่ยวกับสัจธรรม แต่เราไม่เห็น

ถ้าเพียงท่านสามารถเห็น สิ่งที่ฉันเห็น เราจะไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปเลย  ท่านอยากจะเห็นพระเจ้าเดี๋ยวนี้เลยไหม ท่านอยากจะเห็นแสงไหม ฉันสามารถทำให้ท่านเห็น ฉันสามารถช่วยท่านได้  เพราะมันอยู่ภายในท่าน! พระอัลเลาะห์อยู่ภายในท่าน หากเราไม่เข้าใจสิ่งนี้ ถ้าหากเราไม่เห็นพระเจ้า เมื่อนั้น ความรู้ของเราจะจำกัดยิ่งนัก  คัมภีร์อัลกุรอ่านก็คือคำสอนแท้ แต่ผู้คนไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะท่านจะต้องขึ้นสู่ระดับเดียวกันหรืออย่างน้อยระดับของพระมะหะหมัด เพื่อที่จะเข้าใจคำของพระมะหะหมัด  มิฉะนั้นแล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจผิดกันมากมาย  

ด้วยเหตุนี้ จะมีการต่อสู้กันและเข่นฆ่ากันระหว่างศาสนาต่าง ๆ และแม้แต่ภายในศาสนาเดียวกัน ในเรื่องพระเจ้าเดียวกัน สิ่งนี้เกิดขึ้น เพราะเราอาศัยความเข้าใจอันจำกัดของเรา แทนที่จะอาศัยความรู้ของพระเจ้า  เราจึงสามารถถกเถียงกันได้ตลอดไป เพราะฉันเข้าใจแตกต่างไปกว่าท่าน และเราอาจจะจบลงด้วยต่อสู้กันด้วยซ้ำไป

แต่ฉันรักท่าน เพราะฉันก็เคยอยู่ตรงนั้น  ฉันก็เคยเถียงกับผู้คนมาก่อนเกี่ยวกับว่า ศาสนาพุทธดีที่สุด หรือศาสนาคริสต์สูงส่งที่สุด”  แต่บัดนี้ฉันอ่อนน้อมถ่อมตนในนามของพระเจ้า เพราะฉันทราบว่า ยังมีความรู้อันยิ่งใหญ่เช่นนี้อยู่ ที่ไม่มีใครสามารถกล่าวได้ว่า เขาหรือหล่อนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง  ฉันเพียงเข้าใจอะไรก็ตาม ที่พระเจ้าทำให้ฉันเข้าใจ และฉันก็รู้สึกเป็นบุญคุณยิ่งต่ออะไรก็ตามที่พระองค์ได้ประทานให้กับฉัน  และเราเฝ้าเรียนรู้ตลอดไป  แม้แต่ศาสดาก็เรียนรู้ตลอดไปเพราะพระเจ้าไร้ขอบเขตจำกัด

เราสามารถรู้ทั้งหมดได้ หรือเราสามารถรู้แต่ละจุดได้  ถ้าเราอยากเข้าใจแต่ละจุด มันจะใช้เวลาอย่างไร้ที่สิ้นสุด  ฉันได้แต่มีความสุขยิ่งที่ได้รู้จักกับพระเจ้า  ถ้าหากท่านกล่าวว่า ฉันผิด หรือฉันถูก ฉันไม่ว่าอะไร  ฉันรู้จักพระบิดา ดังนั้น ไม่ว่าท่านกล่าวว่าอะไร ก็ไม่เป็นไร  ถ้าท่านเข้าใจคัมภีร์อัลกุรอ่าน นั่นก็ดีแล้ว  ถ้าท่านเข้าใจในวิธีที่ท่านเข้าใจนั่นก็ดีแล้วเหมือนกัน  แต่ฉันเพียงแต่เข้าใจในลักษณะที่แตกต่างกันไปเพราะฉันเห็นศาสดา พระองค์สอนฉันโดยตรง


คำถามคำตอบที่เลือกสรร

เข้าใจคำสอนของศาสดามะหะหมัดตลอดเวลา
อาจารย์ที่มีชีวิตเป็นศาสดาของยุค
ปัญญาของอาจารย์มาจากพระเจ้า
กลับหน้าสารบัญ