คำถามและคำตอบที่เลือกสรร   
อาจารย์แท้พัฒนาเหนือสภาพเป็นสองของเวลาและสถานที่

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 3 วัน เคปทาวน์ แอฟริกาใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ที่ 674

ถ: ท่านอาจารย์ ท่านได้บอกกล่าวในหนังสือของท่าน ที่มีชื่อว่า ฉันมาเพื่อพาเธอกลับบ้านว่า ยังมีอาจารย์อยู่ 2 ประเภท พวกที่อยู่ในความปีติสุขอยู่ตลอดเวลา และพวกที่อยู่ทั้งในและนอกความปีติสุขในเวลาเดียวกัน คำถามของผมคือว่า จิตสำนึกของผู้ที่เป็นอาจารย์นั้น จะเคลื่อนกลับไปกลับมาระหว่างความปีติสุขและจิตสำนึกปกติ หรือมีการอยู่ควบคู่กันไป?

อ: มันคือสิ่งเดียวกัน ณ เวลาเดียวกัน

ถ: นั่นคือ สิ่งที่ผมไม่เข้าใจ มีวิธีใด ที่ท่านจะช่วยผมในเรื่องนี้ได้หรือไม่?

อ: มี ทุกๆ สิ่งในโลกนี้ถูกแบ่งโดยเวลาและสถานที่ เพราะแนวคิดของเราเกี่ยวกับการควบคู่กันไปของสิ่งต่างๆ ว่า มันมีพระเจ้า มีฉัน มีสวรรค์ และมีโลก เพราะเราอยู่ในกายเนื้อนี้ และเราถูกล้อมรอบด้วยมายาทางกายต่างๆ เหล่านี้ว่า มันมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาและสถานที่ ว่า เธออยู่ที่นั่น ฉันอยู่ที่นี่ และว่า ยังมีอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเนื่องเพราะเวลา แต่เหล่านั้นเป็นสิ่งเดียว ที่ทำให้เราเชื่อว่า เราแบ่งแยกไปจากพระเจ้า และนั่นคือสาเหตุ ที่เราสามารถสุขใจกับการอยู่กับพระเจ้าได้อีกครั้ง เราได้สร้างมายานี้ขึ้น! ดังนั้น สิ่งต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นกับเราในเวลาเดียวกันอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น เธอไม่สามารถกิน แล้วก็เป่าหีบเพลงปากได้ในเวลาเดียวกัน และเธอไม่สามารถดื่มอยู่ที่งานเลี้ยงและอาบแดดบนชายหาดในเวลาเดียวกัน แต่กระนั้น ในมิติที่สูงกว่า สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอยู่ตลอดเวลา แต่มันไม่สอดคล้องกับกันและกัน เธอสามารถเลือกที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน หรือเธอสามารถเลือกที่จะมีเพียงสิ่งเดียวก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในโลกนี้ ฉันอยู่ที่นี่ เธออยู่ที่นั่น หรือเธออยู่ในแอฟริกา และฉันอยู่ในอังกฤษ ดังนั้น เราจึงถูกแยกโดยเนื้อที่ระหว่างอังกฤษ มหาสมุทรแห่งอังกฤษ และแอฟริกา กับอีกหลายๆ ประเทศที่อยู่ระหว่างนั้น และถ้าฉันอยากจะพบเธอ เธออยากจะพบฉัน เธอจะต้องขึ้นเครื่องบิน หรือฉันจะต้องขึ้นเครื่องบินหรือเรือเพื่อมาพบเธอ ซึ่งใช้เวลา แต่ว่าในสวรรค์ ถึงแม้ว่าเธออยู่ที่นั่น ฉันอยู่ที่นี่ ถ้าหากฉันอยากจะพบเธอ ในทันใด เธอก็จะอยู่ตรงนั้น! หรือฉันอยู่ตรงนั้น เพราะว่าเธออยู่ที่นั่นและอยู่ที่นี่ในเวลาเดียวกัน แต่เราจะไม่กินเนื้อที่ของกันและกัน เราสามารถจะเลือก ที่จะอยู่กับคนคนหนึ่ง กับสิ่งสิ่งหนึ่ง ในสถานที่ที่หนึ่งได้ หรือเราสามารถจะเลือกที่จะรู้สึกว่า เราอยู่คนเดียว นี่คืออิสรภาพของมิติแห่งสวรรค์ ซึ่งเราไม่มีที่นี่

คราวนี้ ผู้เป็นอาจารย์แท้คือผู้ซึ่งจัดการได้ทั้งสองโลก ท่านสามารถอยู่ที่นี่และอยู่ที่นั่นได้ในเวลาเดียวกัน ทำงานทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ท่านสามารถอยู่ที่นี่และอยู่ที่นั่นได้ และท่านสามารถอยู่ในอังกฤษ และแอฟริกา และทุกๆ ที่ได้ในเวลาเดียวกันและพูดภาษาที่แตกต่างกันมากมายหลายประเภทในมิตินั้น ในมิตินี้ ท่านอาจพูดภาษาอังกฤษ ภาษาเอาหลัก ภาษาจีน ฯลฯ ในเวลาเดียวกัน ใครก็ตามในออสเตรเลีย ในเยอรมัน ที่ภาวนาถึงหรือประสงค์จะพูดกับท่าน หากบุคคลนั้นพัฒนาสูงเพียงพอ สามารถพูดจากับอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเยอรมัน เป็นภาษาสวีเดน หรือเป็นภาษาดัทช์ ในเวลาเดียวกันกับที่อาจารย์นั่งอยู่ที่นี่ และพูดภาษาอังกฤษ ณ ชั่วขณะเดียวกัน! เพราะอาจารย์ได้พัฒนาเหนือความแตกต่างระหว่างเวลาและสถานที่ นั่นคือวิธี ที่อาจารย์สามารถนำทางเธอที่นี่ และยังคงนำทางเธอในชีวิตหลังจากชีวิตนี้ได้พร้อมกัน หรือหลังจากท่านได้จากกายเนื้อไปแล้ว หรือหลังจากเธอจากกายเนื้อไปแล้ว และอาจารย์ยังคงอยู่ที่นี่Selected Questions and Answers:


อาจารย์แท้พัฒนาเหนือสภาพเป็นสองของเวลาและสถานที่
พรที่ดีที่สุดเกิดจากการพัฒนาภายใน
ความยากจนจะอันตรธาน ถ้าเราทุกคนแบ่งปันความอุดมสมบูรณ์ของเรา
การรู้จักพระเจ้าเป็นคุณะรรมอันสูงสุด

Contents