คำแนะนำที่มีประโยชน์

 

  น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้ผลและปลอดภัยสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  ให้หลีกเลี่ยงการพูดจาระหว่างรับประทานอาหาร
  วิธีที่ดีมากในการป้องกันยุงกัด
  จะหลีกเลี่ยงพลังทางลบได้อย่างไร
  ชีวิตที่แพงน้อยกว่า และมีความสุขกว่า
  การรักษาร่างกายโดยไม่ต้องถูกอากาศร้อนและหนาว