English

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน | รูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร | สูตรอาหาร
 
 
เหตุใดคนเราจึงต้องบำเพ็ญ
ตัวแทนศูนย์ทั่วโลก
วิธีติดต่อกับเรา
FAQ
 
 
 
 
 
 
เทปคาสเซ็ทการบรรยายธรรมท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
การบรรยายธรรมของท่านอาจารย์และการให้สัมภาษณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะ รวมทั้งการพูดคุยกับกลุ่มผู้ได้รับการประทับจิตเกือบทั้งหมดได้รับการบันทึกไว้ในเทปคาสเซ็ท และ/หรือวิดีทัศน์ เทปภาษาอังกฤษในรายการข้างล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น
 
หมายเลข   ชื่อเรื่อง
   
E1 เต๋า, เสียง พระวัจนะ
E2 ขอให้สันติสุขเริ่มต้นจากตัวเรา
E3 ถนนที่ดีที่สุด สู่อาณาจักรของพระเจ้า
E4 เตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ สำหรับการสิ้นสุดการเดินทางของเรา
E5 ค้นหาอาจารย์ที่เหมาะสม สำหรับการรู้แจ้งของตัวท่านเอง
E6 สวรรค์ได้รับการสร้างขึ้นจากพลังภายในของเรา
E7 คำจำกัดความของดินแดนบริสุทธิ์
E8 การเป็นอาจารย์คือแนวโน้มตามธรรมชาติของเรา
E9 ความรักมีพลัง
E10 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่พูดคุยกับกลุ่มแฮร์ กฤษณะ
E11 หนทางที่จะไปถึงอาณาจักรของพระเจ้าต้องอาศัยการรู้แจ้ง
E12 ความรักคือการมีส่วนร่วมในความคิดเห็นอย่างเดียวกัน
E13 สาเหตุของสงครามและสันติภาพคืออะไร?
E14 มุ่งหน้าสู่การตระหนักรู้ในพระเจ้า
E15 คุณค่าของศีลธรรม
E16 ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยจินตนาการมนุษย์
E17 เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
E18 สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราและคนรุ่นหลัง
E19 กระทำโดยปราศจากการทำ
E20 นำโลกไปสู่ยุคใหม่
E21 อิทธิพลของพลังงานทางบวกและลบ
E22 คำอุทธรณ์เพื่อผู้ลี้ภัยชาวเอาหลักที่ใฝ่ฝันถึงบ้าน
E23 ความลี้ลับของโลกเหนือโลก
E24 วิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุข
E25 หายนะเริ่มต้นจากปาก
E26 การยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคืออิสรภาพ
E27 ธรรมวิถีสูงสุดสู่การหลุดพ้น
E28 ความทุกข์ทรมานสามารถนำเราไปสู่ความสุขได้อย่างไร
E29 เราคืออาจารย์ผู้สูงสุด
E30 มิตรภาพระดับสูงสุด
E31 จงรู้จักปฏิบัติและใฝ่ธรรม
E33 เราต้องค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรา
E34 การรู้แจ้งคือกุญแจคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่าง
E35 การทำให้คนเชื่อมั่นโดยใช้อิทธิปาฏิหารย์ เป็นการแทรกแซงธรรมธรรมชาติ
E36 ให้พระเจ้าทำงานผ่านทางตัวเรา
E37 เหนือสติปัญญา
E38 ค้นพบพลังสูงสุดภายในตัวท่านอีกครั้งหนึ่ง
E39 คำสอนอันเป็นบทเพลงแห่งสวรรค์
ES1 การเปิดพลังภายในของเรา
ES2 ผู้ที่เป็นอาจารย์รับกรรมจากศิษย์อย่างไร
ES3 เราทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้า
F1 รับรู้สัจธรรมโดยใช้ปัญญาภายใน
F2 เชื่อมต่อกับพลังสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เป็นองค์รวมที่สมบูรณ์
B1 เป็นตัวตนอันยิ่งใหญ่ของตัวท่านเอง
   
E1 = ภาษาอังกฤษ
ES = ภาษาอังกฤษและสเปน
F = ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส
B = ภาษาอังกฤษและเยอรมัน