English

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน |รูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร | สูตรอาหาร
 

       

 
ธรรมะสูงสุด ปาฐกถาธรรมอนุตราจารย์ชิงไห่
 

การปาฐกถาธรรมของอาจารย์ชิงไห่จะหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ลึกๆ ตลอดมา  ท่านจะบรรยายด้วยภาษาพูดที่พื้นๆ  ฟังเข้าใจง่ายที่สุด  การเขียนหนังสือก็เช่นเดียวกัน ก็ไม่ได้มุ่งเน้นวลีสละสลวยทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจง่ายนั่นเอง บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไม่กล้าใช้สมองปุถุชนไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อหลีกเลี่ยงการบดบังธรรมานุภาพของอาจารย์

 
 ความลี้ลับของโลกเหนือโลก (26 มิถุนายน 2535 ณ องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
  การรู้แจ้งคือเครื่องมือสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง (14 มิถุนายน 2536 มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา)
  วิธีไปถึงดินแดนแห่งพุทธะ (4 พฤศจิกายน 2532 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
 เหตุใดจึงต้องนั่งสมาธิ (20 กุมภาพันธ์ 2535 ณ ฮ่องกง)
  รู้จักธรรมชาติแห่งพระเจ้าของเราเอง  (2 มิถุนายน 2541 มหาวิทยาลัยเออร์วีน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
 วิธีที่จะค้นพบทรัพย์สมบัติภายใน (4 ธันวาคม 2537 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย)
 ความตายและการรู้แจ้ง (22 พฤศจิกายน 2532 ซานโฮเซ่ คอสตาริกา สหรัฐอเมริกา)
 พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง หรือไม่ได้มีอยู่จริง  (13 ตุลาคม 2532 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
  ความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา (28 ตุลาคม 2532 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา)
  การเดินทางผ่านเครือข่ายของจักรวาล (7 เมษายน 2536 ซีแอตเติล วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา)
  หันเข้าสู่ภายในและฟังคำสอนจากสวรรค์  ( 17 เมษายน 2536 มหาวิทยาลัยมอนทรีออล ควีเบค แคนาดา)
 ความลึกลับของจักรวาล (19 กุมภาพันธ์ 2535 ฮ่องกง)
  เราคืออาจารย์สูงสุด (28 มีนาคม 2536 ฮาวาย สหรัฐอเมริกา)
 เข้าสู่ "โรงแรม" แห่งความเป็นนิรันดร์ของสวรรค์ (23 มิถุนายน 2544 ศูนย์ประชุมแห่งเฟรสโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
  เหตุใดจึงต้องมีอาจารย์ผู้รู้แจ้งที่มีชีวิตอยู่ (31 มีนาคม 2532 วังจื้อชิง เมืองอี๋หลัน ฟอร์โมซา)
  ทำไมเราจึงควรได้รับการประทับจิต (11 เมษายน 2532 ผิงตง ฟอร์โมซา)
  วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ (8 ตุลาคม 2538 ศูนย์ซีหู ฟอร์โมซา )
 ความรักอันล้ำลึกของผู้ชาย (5-12 พฤษภาคม 2534  ศูนย์ซีหู ฟอร์โมซา)
โพธิสัตว์มหรรณพพิสุทธิ์ศานต์ (17 ธันวาคม 2539 ฟอร์โมซา)
บัญญัติ 10 ประการ (24 มิถุนายน 2533 ฟอร์โมซา)
 
 
 
ปาฐกถาธรรมออนไลน์ 24 ชม.
อ่านปาฐกถาธรรมของท่านอาจารย์ทั้งหมดที่นี่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   และที่นี่ (A-Z)
ดาวน์โหลดหนังสือตัวอย่าง "กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที" มากกว่า 50 ภาษา
ดาวน์โหลดปาฐกถาธรรมท่านอาจารย์ ออนไลน์ 24 ชม.
รายการที่เผยแพร่เกี่ยวกับท่านอาจารย์ทางโทรทัศน์และวิทยุ