English

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน | รูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร | สูตรอาหาร
 

คำถาม-คำตอบ

 
 คำจำกัดความแท้ของ "การถ่ายทอดเหนือคำสอน"
  อาจารย์ที่รู้แจ้งมี "กุญแจ" สู่การรู้แจ้ง
  อาจารย์ที่แท้จริงจะปลุกตัวตนภายในของเธอให้ตื่นขึ้น
  การทำสมาธิคือวิธีที่เร็วที่สุดในการะบรรลุการรู้แจ้ง
  การล้างบาปที่แท้จริง
  บทบาทของผู้ที่เป็นอาจารย์
  การทำสมาธิสามารถเผยความลับของการตาย
  ศาสนาใดที่เราสามารถค้นพบสัจธรรม
 ทำไมอาจารย์ต้องได้รับการประทับจิต
  ปาฏิหารย์ของอาจารย์
  การกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์
  เมสไซยาห์มาแล้ว
  อาจารย์ที่มีชีวิตเป็นศาสดาของยุค
  เข้าใจคำสอนของศาสดามะหะหมัดตลอดเวลา
  ความหมายที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม
  เจตจำนงอิสระกับเจตจำนงของพระเจ้า
  การตระหนักรู้ภายในเท่านั้นที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ
หากเราพร้อม อาจารย์ท่านเดียวก็พอสำหรับโลกทั้งโลก
ค้นหาความกว้างใหญ่ของจิตสำนึกด้วยการทำสมาธิ
  อาจารย์ล่วงรู้ทุกสิ่ง
  การชุบชีวิตใหม่
  เทวดาต่างๆ : เทพารักษ์
  การคิดในแง่บวกจะเปลี่ยนแปลงกรรมได้หรือไม่
โชคชะตาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการบำเพ็ญ
การรู้แจ้งเป็นยาที่ดีที่สุดของสงคราม
  หนทางสู่สันติภาพ
  นิกายลับกับนิกายเปิดเผย
 ความท้าทายของชีวิตไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำตอบที่แน่นอน
  พระเจ้ารู้ใจเรา
  รู้จักแสงที่เป็นพระเจ้า
  ประสบการณ์อยู่เหนือความเชื่อ
  แง่มุม 2 ด้านของเรื่องทางจิตวิญญาณ
 คำแนะนำของอาจารย์สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน
  แก่นแท้ของงานคือทำให้ตัวเองสมปรารถนาไม่ใช่การได้รับตำแหน่ง
  เป็นบวกและมีความสุข และปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้ชี้นำของเธอ
การให้อยู่เหนือชะตาลิขิต
การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย-สมาธิที่ดี
"วิถีสะดวก" ยานพาหนะขนาดเล็ก
การปลุกทางจิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติเหนือกว่าประสบการณ์ที่ลวงตา
วิทยาศาสตร์ ศาสนา และความเมตตา
ปัญญาที่เกิดจากการบำเพ็ญอยู่เหนือความสามารถทางโลก
ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและปล่อยให้พระเจ้าดูแลที่เหลือ
เรียนรู้ที่จะมีเมตตาจากวิธีการเล็ก ๆ
ภูมิภพที่สูงสุดปกครองด้วยความรักและพระกรุณาธิคุณ
สรรพสัตว์ทั้งหลายเชื่อมโยงกันด้วยแรงแห่งความรักที่มองไม่เห็น
ทะนุถนอมคุณค่าทางจิตวิญญาณของครอบครัว
ทำการติดต่อใหม่กับพระเจ้า  
  ทำชีวิตเธอให้เป็นตัวอย่างแห่งความรักที่สดใสของพระเจ้า
ด้วยการชี้นำของท่านอาจารย์ ตาที่ 3 ของทุกคนก็เปิด
การเข้าสู่จุดศูนย์กลางของตาปัญญา นำเราสู่ความสุขสำราญและความพอใจ
ตาปัญญาที่เปิดเห็นเหนือกาลเทศะ
กระตุ้นพลังอันยิ่งใหญ่ของเธอและรื่นรมย์กับบรมสุขแห่งสวรรค์บนโลก
ทำสมาธิเพื่อรับคำตอบต่อคำอธิษฐานของเธอ
รูปแบบต่าง ๆ กันของความรักอันไม่มีเงื่อนไข
การมีสุขภาพดีในทุกด้านของชีวิตเป็นการลดความทุกข์ทรมาน
การเมืองและการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณ
ทำชีวิตของเธอให้เป็นการทำสมาธิ
การทำสมาธิเป็นเครื่องชำระล้างอันยิ่งใหญ่
ความเจ็บป่วยเพิ่มความปรารถนาในการรู้แจ้ง
พระเจ้าให้พรแก่เรา เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น
จงฟังการชี้นำภายในของเธอ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิด
เข้านอนในอารมณ์แห่งการทำสมาธิ
เจตจำนงอิสระถูกฝึกหัดได้ดีที่สุดในระหว่างการทำสมาธิ
การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้มาก
 อาหารมังสวิรัติกับการดำรงชีวิต
  รักร่วมเพศไม่ใช่สิ่งต้องห้าม
  พลังงานทางเพศ
พระเจ้าที่อยู่ภายในรู้จักพระเจ้าที่แท้จริง  
ตาจิตวิญญาณที่เปิด เห็นพระเจ้าทุกหนแห่ง
ประสบความสำเร็จในโลกทั้งสอง
ความลับเบื้องหลังการเนรมิตโลก
ความโง่เขลามีจุดหมายที่อยู่ในแผนการของพระเจ้า
ใช้เจตจำนงอิสระอย่างชาญฉลาด
สัจธรรมภายในไม่มีพรมแดนภายนอก
พระเจ้าเป็นผู้เยียวยาทุกอย่าง
แสงและเสียงคือพระเจ้า
ข้อพิสูจน์ของการเห็นสวรรค์
คำสวดภาวนาและการทำสมาธิ
ชีวิตที่ปลอดภัยเป็นสุขดีกว่าประสบการณ์จากภายใน
ความรักของพระเจ้าค้ำจุนโลกและยกระดับแรงสั่นสะเทือน
ความกรุณาของพระเจ้ามีอยู่เสมอแม้ในภัยพิบัติ
รู้จักพระเจ้าแล้วเราจะเข้าใจวิธีการของพระองค์
ค้นพบความเป็นเอกภาพของเรากับพระเจ้าที่แท้จริงขึ้นมาใหม่
ความสุขภายในของเราคือของขวัญที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า
ปล่อยให้พระเจ้าจัดการกับจักรวาล
ความขอบคุณที่จริงใจดึงดูดความกรุณาของพระเจ้า
อาจารย์สะท้อนจิตสำนึกของพระเจ้าในตัวลูกศิษย์
ความยากลำบากเป็นค่าของการมีชิวิตอยู่
ทำสมาธิและตระหนักว่าชีวิตเป็นแค่ละคร
สภาพปลอดเนื้อสัตว์ทำให้เราแข็งแรงและอิสระ
ทะยานสู่นิมิตที่สูงกว่าและสร้างอนาคตที่เป็นบวก
ความจริงใจและมีสมาธิตัดสินถึงผลของสมาธิกลุ่ม
เอาชนะอุปสรรคทางกรรมบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ
ความปลอดภัยของความคิดที่เป็นบวกและเต็มไปด้วยความรัก
จำความสุขที่มีมาแต่กำเนิดของเธอ และรู้พระประสงค์ของพระเจ้า
ความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ในพระเจ้า จะแทนที่ความกลัว
การบำเพ็ญทางจิตวิญญาณเป็นหนทางที่สุดที่จะเอาใจใส่ต่อโลก
อาจารย์แท้พัฒนาเหนือสภาพเป็นสองของเวลาและสถานที่
การรู้จักพระเจ้า เป็นคุณธรรมอันสูงสุด
ความยากจนจะอันตรธาน  ถ้าเราทุกคนแบ่งปันความอุดมสมบูรณ์ของเรา
พรที่ดีที่สุดเกิดจากการพัฒนาภายใน
ปัญญาของอาจารย์มาจากพระเจ้า
ทำการอบรมบ่มเพาะทางจิตวิญญาณและชีวิตทางโลกให้สมดุล
การทำสมาธิ-แหล่งความแข็งแกร่งที่มองไม่เห็น
หน้าที่อันสูงส่งของสื่อสารมวลชน
เชื่อในความดีและปัญญามากกว่าเชื่อใน “บาป”  
พลังทางลบมีเพื่อย้ำเตือนเราถึงพระเจ้า
พระเจ้าที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากภายใน คือ เพื่อนและผู้คุ้มครองที่ดีที่สุด
เปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกด้วยพลังของพระเจ้า
การถือศีล 5 ก็เพื่อตัวเรา
จะเอาชนะความกลัวได้อย่างไร
ความมีค่าภายในเป็นสมบัติอันแท้จริง
รักศัตรูของเธอ