English

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน |รูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร | สูตรอาหาร
 

 

บทกวีอนุตราจารย์ชิงไห่ 
 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผู้มีชื่อเสียงที่ก้องโลกในการเขียนบทกวีแห่งจิตวิญญาณ ได้รับการชื่นชมจากศิลปินและนักอักษรศาสตร์ทั่วทุกมุมโลก จากบทกวีที่ตีพิมพ์ออกจำหน่ายแล้ว "ความฝันของผีเสื้อ" กับ "หวนคิดถึงยามสูญเสีย" ได้ถูกนำไปแต่งเป็นบทเพลงที่ไพเราะของนักแต่งเพลงชาวอเมริกาและบทบรรเลงดนตรีที่ไพเราะของนักดนตรีชาวเอาหลัก

บทกวีของท่านอาจารย์ส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาเอาหลัก และเริ่มประพันธ์ก่อนการเริ่มต้นค้นหาการรู้แจ้งอย่างจริงจังในเทือกเขาหิมาลัย เป็นการสะท้อนภาพของดวงวิญญาณที่มีจิตใจเมตตาปราณีและสูงส่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกแห่งกลียุคและไม่จีรัง โลกแห่งความรักและสงคราม บทกวีของท่านได้พรรณาถึงชีวิตของมนุษย์สามัญ ที่ไม่ธรรมดา โดยมีทั้งการดิ้นรนต่อสู้ ความหวัง ความเจ็บปวด และความงาม  ความสุข ซึ่งกลั่นมาจากส่วนลึกในหัวใจของผู้ประพันธ์ดังประโยคต่อไปนี้

 
ฉันต้องการเป็นแสงจันทร์สีทองใยใหม
เพื่อติดตามคู่รักของฉันไปบนเส้นทางทุกเส้นของชีวิต
 

จากบทกวี "เพลงแห่งความรัก 2"