English

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน |รูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร สูตรอาหาร
 

 
เหตุใดคนเราจึงต้องบำเพ็ญ
ตัวแทนศูนย์ทั่วโลก
วิธีติดต่อกับเรา
FAQ
 
 
 
 
 
 
นิทานธรรมะ- - อาจารย์เล่านิทาน
 

ปัญญาของมหาอาจารย์ มักจะแสดงออกมาให้เห็นอยู่เสมอๆ ในนิทานต่างๆ เพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจความหมายที่แท้จริงในคำสอนของท่านเหล่านี้มากขึ้น

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้แหวกกฏเกณฑ์ของรูปแบบการสอนแบบเก่าๆ เพื่อทำให้ง่ายสำหรับคนทั่วไปจะได้ซึมซับเอาคำสอนทางจิตวิญญาณไปใช้ได้กับชีวิตประจำวัน ท่านอุทิศเวลามากมายโดยพยายามอ่านเรื่องราวจากหลายๆ ประเทศซึ่งประพันธ์ไว้ในหลายๆ ภาษาก่อนที่จะคัดเลือกเรื่องราวที่ให้ความรู้สึกและความหมายทางจิตวิญญาณ โดยการใช้คำที่เข้าใจง่ายแต่อธิบายอย่างละเอียดลึกซึ้ง ท่านอาจารย์สามารถบรรยายแต่ละเรื่องราวให้ลูกศิษย์ฟังในแบบสบายๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งแรงดลใจที่ท่านดึงออกมาได้จากแต่ละเรื่อง

 
 ใช้ปัญญาของเธอเมื่อรู้ว่าถึงเวลาตัดใจเมื่อไหร่
  รูปลักษณ์ภายนอกสามารถตบตาได้
 ปัญญาของหญิงชราขอทาน
 หลังจากรู้แจ้งแล้วเท่านั้นเราจึงจะสามารถใช้อารมณ์ได้อย่างฉลาด
 พุทธะอยู่ภายในใจของเรา
 ชีวิตที่สมดุลจึงจะเป็นสัจธรรม
 จงเป็นตัวอย่างที่กล้าหาญและซื่อสัตย์
  ที่ปรึกษาของนกแก้ว
  เส้นเชือกสู่พระเจ้า
 นักบุญโจรสลัด
 การแสวงหาอันยาวนาน
  การฝึกหัดของโมเสส- - การนิ่งเงียบและการยอมรับ
 จิตใจที่ไม่ยึดติดเป็นจิตใจแห่งการรู้แจ้ง
  คำแนะนำของมารดา
  หัวใจที่บริสุทธิ์ย่อมเห็นมารไม่ต่างจากพระเจ้า
  ปัญญาที่ดีต้องเหมาะสมกับกาลเวลา
  การทำงานเป็นทีมช่วยได้เสมอ
 ประสบการณ์ที่เป็นจริงดีกว่าพูดแต่เรื่องทฤษฎี
 การแสดงออกถึงความกล้าหาญในคุณธรรม เป็นเกียรติแก่ตัวเองและได้รับเกียรติจากผู้อื่น
 รู้แจ้งกับอวิชชา - นิทาน 2 พี่น้อง

  วันนั้นอาดัมเริ่มไปทำงาน

 มีประสบการณ์ด้วยตัวเองทำให้รู้แจ้งง่ายขึ้น -การสอนด้วยปัญญาของพุทธ ทำให้นางยักษ์ก็รู้แจ้งได้
เรื่องของห่านทองคำ