รายงานจากโตโก้
 

ถ่ายทอดความรักและความสนุกสนาน

ในวันหยุดเทศกาลให้แก่เด็ก ผู้ยากไร้

โดยอเมกัน มาวูลิ โลม  (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

 

ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2547 ผู้ประทับจิตและผู้ฝึกวิถีสะดวกจากศูนย์โรม ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดและวัฒนธรรมขึ้นที่หมู่บ้านเด็กเอสโอเอส ซึ่งมีเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และด้อยโอกาสตั้งแต่ 0-7 ปี

ในระหว่างการทำกิจกรรมทำความสะอาดของเช้าวันที่ 17 ธันวาคม ผู้ประทับจิตได้ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมด้วยการเก็บกวาดขยะและซากสิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ หมู่บ้าน ด้วยความช่วยเหลือเด็ก ๆ และคุณครู  วันรุ่งขึ้น บรรยากาศที่สนุกสนานก็ได้ห่อหุ้มหมู่บ้านเด็ก  ขณะที่เด็ก ๆ เล่นการละเล่นต่างๆ มากมาย เล่นดนตรี และหลังจากนั้นก็ได้รับของขวัญ ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขมาก

จดหมายขอบคุณจากหัวหน้าหมู่บ้านเด็กเอสโอเอสถึงสมาชิกของสมาคม สำหรับความรักความห่วงใยและความช่วยเหลือทางวัตถุ ที่พวกเขามอบให้แก่เยาวชนของชุมชน

ด้วยพระพรของท่านอาจารย์ กิจกรรมทั้ง 2 ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้อาศัยในหมู่บ้านได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสมาคม   อนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ และยังได้เอร็ดอร่อยกับแซนด์วิชมังสวิรัติที่เตรียมขึ้นโดยผู้ประทับจิตโลมด้วย

นอกจากนั้น ศูนย์โลมยังได้บริจาคคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง น้ำมันทำอาหาร 1 กระป๋อง สบู่ 2 ลัง ข้าวสาร 3 ถุง เสื้อผ้าสำหรับเด็ก ๆ และเกมส์ของเด็กมากมายให้กับหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่รู้สึกประทับใจในกิจกรรมและสิ่งของที่จำเป็น ซึ่งผู้ประทับจิตมอบให้ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และได้ขอบคุณพี่ชายและพี่สาวอย่างอบอุ่นในความพยายามของพวกเขา

เวลาที่ผู้บำเพ็ญโลมได้ใช้ไปที่หมู่บ้านเด็กเอสโอเอสนี้ ได้ทำให้กลุ่มเด็กๆ ที่ต้องการความรักอย่างมาก ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์ของความรักอันไม่มีเงื่อนไขและความอบอุ่นของท่านอาจารย์  ดังนั้น เกียรติยศและความขอบคุณก็เนื่องมาจากท่าน ที่ช่วยปลอบใจเด็ก ๆ  ด้วยความเมตตาของท่านเด็กตัวน้อย ๆ ก็ได้รับความสนุกสนานมาก ขอบคุณท่านอาจารย์