English | Chinese

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน | อัลบั้มรูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร | สูตรอาหาร
 

ความรักในรูปการกระทำ

 

นอกจากจะให้ความช่วยเหลือผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนด้วยการเทศน์สอนและการประทับจิตแล้ว ท่านอาจารย์ชิงไห่ยังทุ่มเทพลังงานอันไม่มีขอบเขตของท่านในการช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์ยากหรือผู้ขาดแคลน จนในระยะหลังๆ นี้ ความพยายามทุ่มเทงานด้านมนุษยธรรมของท่านเป็นที่ซาบซึ้งใจของผู้คนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ท่านอาจารย์ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างความทุกข์ยากที่เกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้ทางด้านจิตวิญญาณ หรือจากทรัพย์สมบัติทางด้านวัตถุ หรือเหตุการณ์สภาวะแวดล้อม  ดังนั้นไม่ว่าที่ใดมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นท่านก็จะให้ความช่วยเหลือทั้งนั้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อยในกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของท่านอาจารย์เท่านั้น ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของท่านอาจารย์ทั้งหมดได้จากธรรมสารข่าว และลิงค์ด้านล่างสุดนี้ 

 
   รายการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปี 2547
   แผ่นดินไหวและสึนามิที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ศรีลังกา ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย โซมาเลีย) ธ.ค. 2547
   โตโก้, คอสตาริก้า, ไทย, แคนาดา, อเมริกา, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ฟอร์โมซ
  ถนอมกาย ปลอบใจให้กับผู้ประสบภัย จากลมพายุกับแผ่นดินไหว (ญี่ปุ่น ต.ค.47)
   ความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์ท่ามกลางน้ำท่วมของปานามา (ปานามา ต.ค.47)
   มอบดวงอาทิตย์ด้วยการทำงานแด่โลกคนพิการ (ฟอร์โมซา ต.ค.47)
  นำความหวังในฤดูใบไม้ผลิ สู่ผู้ด้อยโอกาส (สหรัฐอมริกา เม.ย.48)
  ภัยพิบัติมีจำกัด แต่ความเมตตาของพระเจ้ามีไม่จำกัด (อินโดนีเซีย มี.ค.47)
  พลังความรักอันสากลของท่านอาจารย์ขยายสู่กองทุนการกุศลแบนด์เอด (สหราชอาณาจักร มี.ค.48)
   ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวในไนแอส อินโดนีเซีย
   ครอบครัวกวนอิมร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากลมพายุเฮอริเคนแคททรีนา (ส.ค.2548)
   รายการค่าใช้จ่ายแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหารที่อินโดนีเซีย
   รายการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนแคททรีนา สหรัฐอเมริกา
   ตัวแทนพระเจ้าในอนาคตได้มาแล้ว (แผ่นดินไหวที่อิหร่าน มี.ค.2549)
   แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย (พ.ค.2549)
   ช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ไม่มีงานทำ (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พ.ค.2549)
  ไปเผยแพร่อาหารการกินด้วยใจรักกับชีวิตเพื่อสุขภาพที่ศูนย์เจ้าหยู สถานที่พักคนชรา
  หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณ ในการรับใช้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย (สหรัฐอเมริกา)
  ความรักความเอาใจใส่ที่มีต่อสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า จุดแสงสว่างให้กับความหวังของชีวิตเด็กเล็ก (ฟอร์โมซา มี.ค.2549)
  รายการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแบ่งปันความรัก ประจำเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2549
  ฉลองวันเกิดท่านอาจารย์ด้วยการกระทำที่เต็มไปด้วยความรัก (ญี่ปุ่น)
  การแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์และแผ่ขยายความเอาใจใส่ของพระเจ้าให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากภัยน้ำท่วม (ประเทศไทย พ.ค.49)
  เพื่อแสดงออกถึงจิตใจที่มีมนุษยธรรม พยายามช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทารุณกรรม (เกาหลี มี.ค.2549)
  ทำการขุดบ่อต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับชาวเคนย่าต่อสู้กับความแห้งแล้ง (เคนย่า มิ.ย.2549)
  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นการบริการจากพระเจ้า (สหรัฐอมริกา พ.ค.2549)
  พลังความรักสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงที่เซ็นทรัลชวา (อินโดนีเซีย พ.ค.2549)
  จากการแจกหนังสือเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร จากอาณาจักรของพระเจ้า  (ฟอร์โมซา เม.ย.-พ.ค.49)
   ยี่ยมผู้ประสบภัยลมพายุ ส่งมอบความรักของพระเจ้า (ฟิลิปปินส์ ก.ย.49)
  นำความรักและความหวังของพระเจ้ามาสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวเนปาล (เนปาล ก.ย.49)
   นำความรักของพระเจ้าไปช่วยคนจนและช่วยเหลือการศึกษา (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
  ไปเยี่ยมติดตามบ่อน้ำขุดแห่งที่ 2 ในเคนยา(ก.ย.49)
  สหรัฐอเมริกาการยกย่องชมเชยจากเทศบาลเมืองซานโฮเซ่ (ก.ย.49)
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการกุศล และกิจกรรมบรรเทาทุกข์ในฟอร์โมซาจากเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2549
   การขุดบ่อต้านภัยแล้งได้รับผลงานดียิ่ง (เคนย่า เม.ย.50)
   การช่วยเหลือของท่านอนุตราจารย์ที่ให้กับองค์การการกุศล (เอาหลาก)
   งานช่วยเหลือภัยน้ำท่วม (เกาหลี ก.ค.49)
   ความรักไม่มีวันหมดไป การกิน การอยู่แบบใหม่ (ฟอร์โมซา ส.ค.49)
  โอเปอร์เรชั่น ไคน์เนส ที่พักพิงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความรัก (สหรัฐอเมริกา ก.ย.2549)
  ความรักที่ไม่ขาดสายของพระเจ้ายังคงแพร่กระจายไปถึงแอฟริกาฝั่งตะวันออก (บะรันดี ก.ย.2549)
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยลมพายุใต้ฝุ่นมิเลนโย (ฟิลิปปินส์ ก.ย.2549)
  รายการค่าใช้จ่ายที่สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยลมใต้ฝุ่แซงแสน ประเทศฟิลิปปินส์
  ความมีเมตตาเอื้อเฟื้อของคนไทย (ไทย ธ.ค.49)
 
 
  ลิงค์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อของชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วโลก (2532-ปัจจุบัน)
        http://www.godsdirectcontact.org.tw/humanitarian/index1.php